Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy về hoạt động văn hóa – văn nghệ

Thứ ba - 15/11/2016 09:17 650 0
Sáng 15-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết số 23-NQ/TW, số 33-NQ/TW của Đảng về văn hóa – văn nghệ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu: “Lãnh đạo tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Trung ương về công tác văn hóa, văn nghệ”
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu: “Lãnh đạo tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Trung ương về công tác văn hóa, văn nghệ”
Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam Đỗ Kim Cuông; lãnh đạo các vụ, cục liên quan…

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi làm việc
Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Tỉnh ủy đã ban hành 1 kế hoạch, 2 chỉ thị về công tác văn hóa, văn nghệ. Tỉnh ủy đã cơ cấu một đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ vào Ban Chấp hành và Đảng đoàn Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Đồng thời phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách Đảng đoàn. Đa số văn nghệ sĩ, cán bộ, hội viên hoạt động trên lĩnh vực văn học ổn định về tư tưởng; chấp hành tốt tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội; không tham gia các tổ chức hội thành lập trái phép thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Các văn nghệ sĩ ngày càng trưởng thành hơn trong sáng tác, tâm huyết, chịu khó tìm tòi sáng tạo nghệ thuật. Phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn diễn ra sôi nổi, thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh ủy đã tăng cường đầu tư nguồn lực cho văn hóa, thể dục, thể thao trong giai đoạn 2015-2020 với tỷ lệ 2-3% tổng chi ngân sách; dự kiến giai đoạn 2021-2030 tăng đầu tư cho văn hóa tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 18 nhà văn hóa cấp xã; 851 nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố. Số “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” năm sau cao hơn năm trước.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất, Tỉnh ủy đã đề xuất đưa tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vào Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời, cho Bình Phước được thí điểm việc bình xét, phân loại gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo 3 mức: xuất sắc, tiên tiến, đạt yêu cầu trong 3 năm tới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam Đỗ Kim Cuông cho rằng, điểm yếu nhất trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở Bình Phước hiện nay là các văn nghệ sĩ chưa tạo được dấu ấn riêng qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật; còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật; việc phát hiện, bồi dưỡng, tập hợp các tài năng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nhất là từ lực lượng quần chúng hiệu quả thấp; chưa có giải thưởng văn học, nghệ thuật cấp tỉnh mang tầm vóc…
Trả lời các câu hỏi mà đoàn đặt ra tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để phát triển lực lượng sáng tác, tỉnh đã chú trọng đến các cây viết là học sinh, sinh viên, thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ học đường. Bình Phước đang xây dựng quỹ sáng tác văn học, nghệ thuật tỉnh theo hướng 50% từ nguồn ngân sách, còn lại là xã hội hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu khẳng định: Lãnh đạo tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Trung ương về công tác văn hóa, văn nghệ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị các bộ, ngành  Trung ương xây dựng và đưa môn văn hóa ứng xử vào học đường; có giải pháp đầu tư, khôi phục nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ mai một; có định hướng, quản lý tốt hoạt động sáng tác, biểu diễn.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Bình Phước trong hoạt động quản lý, phát triển văn hóa, văn nghệ. Đồng chí đề nghị, cần quán triệt, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới. Đồng thời, có giải pháp khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích trong bình xét khu dân cư, gia đình văn hóa như phản ánh của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản tại buổi làm việc. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Tỉnh ủy, sở, ngành, sẽ báo cáo Trung ương có biện pháp tháo gỡ.
----*----
 
Sau buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế Đức và các cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, trao đổi công tác với cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.

Đ/c Bùi Thế Đức - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu trao đổi với cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước (ảnh: Hồng Sơn)
Đồng chí Bùi Thế Đức - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin vắn tắt về tình hình thế giới, trong nước thời gian qua tác động đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân và công tác tuyên giáo; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành trong thời gian tới, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Thay mặt cán bộ, công chức cơ quan, đồng chí Trần Tuyết Minh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tỉnh Bình Phước, mong muốn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sắp xếp tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh năm 2016, tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017). Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các vụ thuộc Ban tiếp tục dành sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.

Tác giả bài viết: Hoàng Thu – Lâm Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay2,399
  • Tháng hiện tại138,335
  • Tổng lượt truy cập3,557,670
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây