Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 05/01/2017 03:51 1.013 0
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã ký ban hành Chỉ thị số 18 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Chỉ thị chỉ rõ: thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, vẫn còn mang tính hình thức, đối phó; việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm; năng lực, phẩm chất, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, buông lỏng quản lý, công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa hiệu quả.
Đến thăm và có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (2-1-2017),
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bình Phước phải nêu gương, đi đầu theo chỉ đạo
của Chính phủ năm 2017 về “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững” - Ảnh: Hồng Sơn.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh
Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trong đó chú trọng nội dung, giải pháp về công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao. Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan.

Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đối với các nội dung còn tồn tại phải khẩn trương tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây sách nhiễu, phiền hà nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo các trường hợp vi phạm phải bị xử lý theo quy định.

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/5) và 01 năm (trước ngày 15/11) lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ). Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những cơ sở quan trọng để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chịu trách nhiệm kiểm điểm trước UBND tỉnh về việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Chỉ thị này, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình (nếu có vi phạm).
Hệ thống “Một cửa điện tử” phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài trong những năm qua luôn hoạt động hiệu quả phục vụ nhân dân - Ảnh: Hồng Sơn.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

 Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Minh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây