23:36 EDT Thứ hai, 16/07/2018

TIN TỨC

Văn bản

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Số 2240-CV/TU

Điều chỉnh lịch Thường trực tuần 27/2018

01/07/2018 Tải về
2 Số 124-KH/TU

Học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai các NQ của Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng

21/06/2018 Tải về
3 Số 2170 - CV/TU

Chuẩn bị nội dung hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa X

31/05/2018 Tải về
4 Số 04-TB/HĐXTH

Kết quả chấm điểm thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017

29/05/2018 Tải về
5 Số 11-TM/VPTU

Dự Hội nghị công bố quyết định Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

24/05/2018 Tải về
6 Số 07-QĐi/TU

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy

17/05/2018 Tải về
7 Số 119-KH/TU

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

17/05/2018 Tải về
8 Số 2103-CV/TU

V/v tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến

06/05/2018 Tải về
9 Số 54-TM/TU

Dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận

03/05/2018 Tải về
10 số 113-KH/TU

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác bảo vê chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

10/04/2018 Tải về
11 số 112-KH/TU

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới

10/04/2018 Tải về
12 số 110-KH/TU

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận

10/04/2018 Tải về
13 Số 109-KH/TU (có thay đổi trong LLV của TT và BTV)

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

06/04/2018 Tải về
14 Số 276-BC/TU

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020

03/04/2018 Tải về
15 Số 19-CTr/TU

Chương trình làm việc của TT, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh tháng 4/2018

03/04/2018 Tải về
16 Số 53-TM/TU

Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

29/03/2018 Tải về
17 Số 548-CV/VPTU

Về việc điều chỉnh Lịch làm vệc TT và BTV tuần thứ 12/2018

19/03/2018 Tải về
18 Số 539-CV/VPTU

Về việc điều chỉnh LLV TT và BTV tuần thứ 9/2018

25/02/2018 Tải về
19 Số 10-TM/TU

Thư mời dự hội nghị giao ban công tác Văn phòng cấp ủy năm 2018

23/02/2018 Tải về
20 Số 16-TB/QHTASXH

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

26/02/2018 Tải về
21 Số 25-TB/TU

Về việc phúc khảo bài thi, kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

25/01/2018 Tải về
22 Số 49-TM/TU

Dự lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02)và tuyên dương các Bí thư chi bộ tiêu biểu

23/01/2018 Tải về
23 Số 499-CV/VPTU

V/v sử dụng chữ ký số trong cơ quan đảng

25/12/2018 Tải về
24 Số 03-QĐ/TU

Về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử các cơ quan đảng, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04/01/2018 Tải về
25 Số 503-CV/VPTU

V/v thay đổi thời gian nghiệm thu thiết bị bảo mật truyền hình hội nghị trực tuyến của tỉnh

27/12/2017 Tải về
26 Số 502-CV/VPTU

Hướng dẫn cấu hình phần mềm ký số chuyên dùng

27/12/2017 Tải về
27 Số 20-TB/VPTU

tập huấn nghiệp vụ kế toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC

26/12/2017 Tải về
28 Số 21-TB/HĐTNN

Thông báo triệu tập thí sinh nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

21/12/2017 Tải về
29 Số 19-TB/VPTU

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá

19/12/2017 Tải về
30 Số 09-TB/HĐTNN

Thông báo thời gian, thời điểm ôn thi và thi thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

14/12/2017 Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau