14:35 EDT Thứ hai, 19/03/2018

TIN TỨC

Văn bản

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
61 Số 12-BC/TU

Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

20/04/2017 Tải về
62 Số 56-KH/TU

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

13/04/2017 Tải về
63 Số 325-CV/VPTU

V/v yêu cầu báo cáo báo cáo lịch sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở

14/04/2017 Tải về
64 Số 161-CV/TU

Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017

09/04/2017 Tải về
65 Số 317-CV/VPTU

V/v báo cáo tình hình thống kê thủ tục hành chính của các đơn vị

04/04/2017 Tải về
66 Số 04-NQ/TU

Nghị quyết về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

31/03/2017 Tải về
67 Số 35-TM/TU

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

31/03/2017 Tải về
68 Số 1212-CV/TU

Về việc phổ biến việc tiếp nhận thông tin của người dân và tiếp doanh nghiệp

30/03/2017 Tải về
69 Số 546 - QĐ/TU

V/v ban hành đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020

24/03/2017 Tải về
70 Số 1191-CV/TU

V/v xử lý trách nhiệm trong thi hành công vụ

24/03/2017 Tải về
71 số 53 - KH/TU

Thực hiện kế luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

24/03/2017 Tải về
72 Số 309-CV/VPTU

Về việc hoãn họp TTTU phiên thứ 04/2017

15/03/2017 Tải về
73 Số 306-CV/TU

Về việc thống kê công tác văn thư, lưu trữ

15/03/2017 Tải về
74 Số 1164-CV/TU

Về việc chuẩn bị nội dung hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa X

14/03/2017 Tải về
75 Số 1136-CV/TU

V/v đề nghị thống kê các thủ tục hành chính trong Đảng

02/03/2017 Tải về
76 Số 1126-CV/TU

V/v tổ chức gặp gỡ lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

27/02/2017 Tải về
77 Số 1104-CV/TU

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "

21/02/2017 Tải về
78 Số 17 -KH/VPTU

Kế hoạch Kiểm tra quyết toán kinh phí và thẩm định báo cáo tài chính - ngân sách Đảng năm 2016

20/02/2017 Tải về
79 Số 1009-CV/TU

V/v báo cáo các vụ việc có đơn thư về công tác thi hành án

03/01/2017 Tải về
80 số 946 - CV/TU

Về việc kiểm tra, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật về môi trường

08/12/2016 Tải về
81 Số 916-CV/TU

Về việc điều chỉnh lịch làm việc của Thường trưc, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 49

05/12/2016 Tải về
82 Số 43-KH/TU

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chập hành Trung ương Đảng khóa XII

30/11/2016 Tải về
83 Số 26 - TM/TU

Thư mời dự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

21/11/2016 Tải về
84 Số 709-TB/TU

Thông báo của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức

16/11/2016 Tải về
85 Số 24-TM/TU

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án LT13

10/11/2016 Tải về
86 Thông báo

Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên năm 2016

04/11/2016 Tải về
87 số 826-CV/TU

V/v bổ sung, điều chỉnh lịch làm việc của Thường trực, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 45

04/11/2016 Tải về
88 số 700-TB/TU

V/v thông báo kết luận của đ/c Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban đề thi nâng ngạch công chức

03/11/2016 Tải về
89 Số 01-KH/HĐTNN

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016

24/10/2016 Tải về
90 Số 231-CV/VPTU

Về việc báo cáo số liệu của tổng hợp báo cáo Văn phòng Trung ương

20/10/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau