00:40 EDT Thứ năm, 21/06/2018

TIN TỨC

Văn bản

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
91 Số 1104-CV/TU

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "

21/02/2017 Tải về
92 Số 17 -KH/VPTU

Kế hoạch Kiểm tra quyết toán kinh phí và thẩm định báo cáo tài chính - ngân sách Đảng năm 2016

20/02/2017 Tải về
93 Số 1009-CV/TU

V/v báo cáo các vụ việc có đơn thư về công tác thi hành án

03/01/2017 Tải về
94 số 946 - CV/TU

Về việc kiểm tra, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật về môi trường

08/12/2016 Tải về
95 Số 916-CV/TU

Về việc điều chỉnh lịch làm việc của Thường trưc, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 49

05/12/2016 Tải về
96 Số 43-KH/TU

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chập hành Trung ương Đảng khóa XII

30/11/2016 Tải về
97 Số 26 - TM/TU

Thư mời dự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

21/11/2016 Tải về
98 Số 709-TB/TU

Thông báo của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức

16/11/2016 Tải về
99 Số 24-TM/TU

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án LT13

10/11/2016 Tải về
100 Thông báo

Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên năm 2016

04/11/2016 Tải về
101 số 826-CV/TU

V/v bổ sung, điều chỉnh lịch làm việc của Thường trực, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 45

04/11/2016 Tải về
102 số 700-TB/TU

V/v thông báo kết luận của đ/c Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban đề thi nâng ngạch công chức

03/11/2016 Tải về
103 Số 01-KH/HĐTNN

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016

24/10/2016 Tải về
104 Số 231-CV/VPTU

Về việc báo cáo số liệu của tổng hợp báo cáo Văn phòng Trung ương

20/10/2016 Tải về
105 CT-16/TU

Về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

19/10/2016 Tải về
106 Số 04 - TM/BCĐ

Thư mời Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới”

17/10/2016 Tải về
107 Số 768-CV/TU

Về việc thay đổi Lịch làm việc của TT và BTV tuần thứ 42/2016

17/10/2016 Tải về
108 Số 767-CV/TU

V/v bổ sung lịch của TT và BTVTU tuần thứ 24

14/10/2016 Tải về
109 Số 640-TB/TU

Tthông báo triệu tập dự Hội nghị tập huấn công tác nội chính và PCTN năm 2016

11/10/2016 Tải về
110 Số 96-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng.

06/10/2016 Tải về
111 07-TB/BCĐ

Thông báo về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

20/09/2016 Tải về
112 728-CV/TU

Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2016

03/10/2016 Tải về
113 Số 22 - TM/TU

THƯ MỜI Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 5 - Khoá X (Ngày 05 tháng 10 năm 2016)

30/09/2016 Tải về
114 Số 676-CV/TU

V/v giải quyết kiến nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 716/CAT-PC49

11/09/2016 Tải về
115 Số 191-CV/TU

V/v bổ sung, điều chỉnh lịch làm việc của Thường trực và BTVTU tuần thứ 36

31/08/2016 Tải về
116 Số 01 -ĐA/TU (Có thay đổi)

Đề án nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị (Có thay đổi)

30/08/2016 Tải về
117 Số 05 -KH/BBT

Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin bài
cho cộng tác viên Website Tỉnh ủy năm 2016

25/08/2016 Tải về
118 Số 04 -CV/BBT

V/v khai thác thông tin trên website Đảng bộ tỉnh

25/08/2016 Tải về
119 Số 10 - KH/VPTU

Kế hoạch kiểm tra công tác CNTT, Văn thư, Lưu trữ

23/08/2016 Tải về
120 Số 595 -CV/TU

V/v bổ sung, điều chỉnh lịch làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuần thứ 32

07/08/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau