22:17 ICT Thứ năm, 19/07/2018

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

XEM KẾT QUẢ THEO THÁNG

Trang nhất » Ý kiến cử tri

Người phản ánh: Số 67-2018: Từ điện thoại
Nội dung :

 Phản ánh huyện Bù Đăng đã nợ 02 tháng lương của giáo viên nhiều trường trên địa bàn Huyện, như: Tuổi Hồng, Tuổi Thơ, Trịnh Hoài Đức…, đồng thời dịp tết nguyên đán hàng năm, giáo viên đều bị giữ lại 01 tháng lương (trùng tháng 11 âm lịch) để nhận gộp vào tháng giáp tết, thay vì được ứng trước lương như các huyện, thị khác... 

Ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ: Đề nghị Bí thư Huyện uỷ Bù Đăng xử lý thông tin theo quy định, báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy.
Ngày 05/7/2018
Trả lời
Người phản ánh: Số 66-2018: báo chí phản ánh
Nội dung :

Trang Tin tức ngày 30/6/18 (báo mạng) có Bài “Bình Phước: Bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường” phản ánh Dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng để hàng trăm khối rác lộ thiên, gây mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi, nước bẩn rỉ từ bãi rác nhiễm xuống Suối là đầu nguồn nước sinh hoạt làm người dân không dám dùng... (có hình ảnh). Tuy nhiên, ngày 30/01/18 UBND huyện Bù Đăng có Công văn số 97 trả lời đơn kiến nghị dừng dự án của người dân là không có cơ sở, vì vị trí triển khai Dự án được thực hiện theo đúng quy hoạch, quy trình, thủ tục đầu tư đảm bảo đúng quy định được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường... 

 Ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ: Đề nghị UBND tỉnh và Bí thư Huyện uỷ Bù Đăng xử lý thông tin theo quy định, báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy
03/07/2018

Người phản ánh: Số 65-2018: Bà Đoàn Thị Nhàn (01643.688.505) ấp 2 và bà Hà Thị Mùa (01639.045.847) ấp 9, Cộng tác viên xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
Nội dung :

Phản ánh, tiền kinh phí thù lao của Cộng tác viên dân số từ nguồn của chương trình mục tiêu của Trung ương năm 2017 chưa được tỉnh chi trả cho các Cộng tác viên, trong khi các tỉnh bạn đã cấp trong năm 2017. Cộng tác viên đã phản ánh đến Đường dây nóng ngày 30/01/2018 (tin số 14) nhưng sao đến nay vẫn chưa được chi trả, hoặc trả lời rõ lý do...

Ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ: Đề nghị UBND tỉnh xử lý thông tin, trả lời phản theo quy định, báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy (kèm Công văn số 312 ngày 9/2/18 của Sở Y tế tỉnh)

Trả lời