23:50 EDT Chủ nhật, 17/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch BTCTU tuần thứ 25/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 25

17/06/2018 Tải về
2 Lịch UBKTTU tuần thứ 25/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 25/2018

17/06/2018 Tải về
3 Lịch BTGTU tuần thứ 25/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 25

16/06/2018 Tải về
4 Lịch UBND tuần thứ 25/2018

Lịch UBND tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
5 Lịch BNCTU tuần thứ 25/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
6 Lịch VPTU tuần thứ 25/2018

Lịch VPTU tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
7 Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 25

15/06/2018 Tải về
8 Lịch BTCTU tuần thứ 24/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 24/2018

11/06/2018 Tải về
9 Lịch BNCTU tuần thứ 24/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 24

10/06/2018 Tải về
10 Lịch BTGTU tuần thứ 24/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 24

10/06/2018 Tải về
11 Lịch UBND tuần thứ 24/2018

Lịch UBND tuần thứ 24/2018

08/06/2018 Tải về
12 Lịch VPTU tuần thứ 24/2018

Lịch VPTU tuần thứ 24/2018

08/06/2018 Tải về
13 Lịch BDVTU tuần thứ 24/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 24/2018

08/06/2018 Tải về
14 Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 24

08/06/2018 Tải về
15 Lịch TT và tuần 23 ( bản điều chỉnh)

Điều chỉnh lịch làm việc TT và BTVTU tuần 23

04/06/2018 Tải về
16 Lịch UBKTTU tuần thứ 23/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 23

03/06/2018 Tải về
17 Lịch BTCTU tuần thứ 23/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 23

03/06/2018 Tải về
18 Lịch BTGTU tuần thứ 23/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 23

02/06/2018 Tải về
19 Lịch BNCTU tuần thứ 23/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 23

02/06/2018 Tải về
20 Lịch UBND tuần thứ 23/2018

Lịch UBND tuần thứ 23

01/06/2018 Tải về
21 Lịch VPTU tuần thứ 23/2018

Lịch VPTU tuần thứ 23

02/06/2018 Tải về
22 Lịch TT và BTVTU tuần 23

Lịch TT và BTVTU tuần 23

01/06/2018 Tải về
23 Lịch BDVTU tuần thứ 22/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 22

27/05/2018 Tải về
24 Lịch BTCTU tuần thứ 22/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 22

27/05/2018 Tải về
25 Lịch UBND tuần thứ 22/2018

Lịch UBND tuần thứ 22

25/05/2018 Tải về
26 Lịch BNCTU tuần thứ 22/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 22/2018

25/05/2018 Tải về
27 Lịch BTGTU tuần thứ 22/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 22

26/05/2018 Tải về
28 Lịch VPTU tuần thứ 22/2018

Lịch VPTU tuần thứ 22/2018

25/05/2018 Tải về
29 Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2018

25/05/2018 Tải về
30 Lịch UBKTTU tuần thứ 21/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 21

20/05/2018 Tải về
31 Lịch BTCTU tuần thứ 21/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 21

20/05/2018 Tải về
32 Lịch BTGTU tuần thứ 21/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 21

20/05/2018 Tải về
33 Lịch BNCTU tuần thứ 21/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 21

18/05/2018 Tải về
34 Lịch BDVTU tuần thứ 21/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 21

18/05/2018 Tải về
35 Lịch UBND tuần thứ 21/2018

Lịch UBND tuần thứ 21

18/05/2018 Tải về
36 Lịch VPTU tuần thứ 21/2018

Lịch VPTU tuần thứ 21

18/05/2018 Tải về
37 Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 21

17/05/2018 Tải về
38 Lịch UBND tuần thứ 20/2018

Lịch UBND tuần thứ 20

13/05/2018 Tải về
39 Lịch BTGTU tuần thứ 20/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 20/2018

13/05/2018 Tải về
40 Lịch BNCTU tuần thứ 20/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 20

11/05/2018 Tải về
41 Lịch VPTU tuần thứ 20/2018

Lịch VPTU tuần thứ 20

10/05/2018 Tải về
42 Lịch BTCTU tuần thứ 20/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 20

11/05/2018 Tải về
43 Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 20

11/05/2018 Tải về
44 Lịch UBND tuần thứ 19/2018

Lịch UBND tuần thứ 19

05/05/2018 Tải về
45 Lịch BTGTU tuần thứ 19/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 19

04/05/2018 Tải về
46 Lịch BNCTU tuần thứ 19/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 19

04/05/2018 Tải về
47 Lịch VPTU tuần thứ 19/2018

Lịch VPTU tuần thứ 19

04/05/2018 Tải về
48 Lịch TT và BTVTU tuần 19

Lịch TT và BTVTU tuần 19

03/05/2018 Tải về
49 Lịch BDVTU tuần thứ 18/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 18

01/05/2018 Tải về
50 Lịch UBKTTU tuần thứ 18/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 18

01/05/2018 Tải về
1 2 3 ... 15 16 17  Trang sau