06:57 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
101 Lịch UBND tuần thứ 11/2018

Lịch UBND tuần thứ 11

11/03/2018 Tải về
102 Lịch UBKTTU tuần thứ 11/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 11/2018

11/03/2018 Tải về
103 Lịch BTGTU tuần thứ 11/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 11

10/03/2018 Tải về
104 Lịch BTCTU tuần thứ 11/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 11

10/03/2018 Tải về
105 Lịch BNCTU tuần thứ 11/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 11

10/03/2018 Tải về
106 Lịch VPTU tuần 11/2018

Lịch VPTU tuần 11/2018

08/03/2018 Tải về
107 Lịch TT và BTV tuần 11/2018

Lịch TT và BTV tuần 11/2018

07/03/2018 Tải về
108 Lịch BTCTU tuần thứ 10/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
109 Lịch UBND tuần thứ 10/2018

Lịch UBND tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
110 Lịch BTGTU tuần thứ 10/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
111 Lịch BNCTU tuần thứ 10/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 10

03/03/2018 Tải về
112 Lịch VPTU tuần thứ 10/2018

Lịch VPTU tuần thứ 10/2018

01/03/2018 Tải về
113 Lịch TT và BTV tuần 10/2018

Lịch TT và BTV tuần 10/2018

01/03/2018 Tải về
114 Công văn bổ sung Lịch làm việc tuần 09/2018

Điều chỉnh chương trình làm việc tuần 9/2018

25/02/2018 Tải về
115 Lịch BNCTU tuần thứ 09/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 09

25/02/2018 Tải về
116 Lịch VPTU tuần thứ 09/2018

Lịch VPTU tuần thứ 09

22/02/2018 Tải về
117 Lịch BTGTU tuần thứ 09/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
118 Lịch BDVTU tuần thứ 09/2018

Lịch BDVTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
119 Lịch BTCTU tuần thứ 09/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
120 Lịch UBKTTU tuần thứ 09/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 09

23/02/2018 Tải về
121 Lịch UBND tuần thứ 09/2018

23/02/2018 Tải về
122 Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 9/2018

23/02/2018 Tải về
123 Lịch BTCTU tuần 07-08

Lịch BTCTU tuần 07-08

11/02/2018 Tải về
124 Lịch UBND tuần thứ 07+8/2018

Lịch UBND tuần thứ 07+8

10/02/2018 Tải về
125 Lịch BTGTU tuần thứ 07+8/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 07+8/2018

10/02/2018 Tải về
126 Lịch BNCTU tuần thứ 07 + 8/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 07 + 8

10/02/2018 Tải về
127 Lịch VPTU tuần thứ 07+8/2018

Lịch VPTU tuần thứ 07+8

08/02/2018 Tải về
128 Lịch TT và BTV tuần thứ 07+08/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 07+08

08/02/2018 Tải về
129 Công văn bổ sung Lịch làm việc tuần 06/2018

Điều chỉnh LLV tuần thứ 06/2018

05/02/2018 Tải về
130 Lịch UBKTTU tuần thứ 06/2018

Lịch UBKTTU tuần thứ 06

04/02/2018 Tải về
131 Lịch BTGTU tuần thứ 06/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 06

03/02/2018 Tải về
132 Lịch BNCTU tuần thứ 06/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 06

03/02/2018 Tải về
133 Lịch UBND tuần thứ 06/2018

Lịch UBND tuần thứ 06

03/02/2018 Tải về
134 Lịch VPTU tuần thứ 06/2018

Lịch VPTU tuần thứ 06/2018

01/02/2018 Tải về
135 Lịch BTCTU tuần thứ 06/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 06

02/02/2018 Tải về
136 Lịch TT và BTV tuần thứ 06/2018 (Có thay đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 06

02/02/2018 Tải về
137 Lịch BNCTU tuần thứ 05/2018

Lịch BNCTU tuần thứ 05

28/01/2018 Tải về
138 Lịch BTCTU tuần thứ 05/2018 (có điều chỉnh)

Lịch BTCTU tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
139 Lịch UBND tuần thứ 05/2018

Lịch UBND tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
140 Lịch BTGTU tuần thứ 05/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
141 Lịch VPTU tuần thứ 05/2018

Lịch VPTU tuần thứ 05

25/01/2018 Tải về
142 Lịch TT và BTV tuần thứ 05/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 05

26/01/2018 Tải về
143 Lịch BNCTU tuần thứ 04/2017

Lịch BNCTU tuần thứ 04

21/01/2018 Tải về
144 Lịch BDVTU tuần thứ 04/2017

Lịch BDVTU tuần thứ 04

21/01/2018 Tải về
145 Lịch UBND tuần thứ 04/2018

Lịch UBND tuần thứ 04

19/01/2018 Tải về
146 Lịch VPTU tuần thứ 04/2018

Lịch VPTU tuần thứ 04

18/01/2018 Tải về
147 Lịch BTGTU tuần thứ 04/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 04

19/01/2018 Tải về
148 Lịch BTCTU tuần thứ 04/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 04

19/01/2018 Tải về
149 Lịch TT và BTV tuần thứ 04/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 04

18/01/2018 Tải về
150 Lịch BTCTU tuần thứ 03/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 03

13/01/2018 Tải về
  Trang trước  1 2 3, 4 ... 15 16 17  Trang sau