15:48 ICT Chủ nhật, 22/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 09/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 09

Ngày ban hành 26/02/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 120 | Tải về : 77 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                         
                *                                                                      Đồng Xoài, ngày 22 tháng 02  năm 2018
 
  LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 09
  (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 30/02/2018)
 
 
 
THỨ HAI (ngày 26/02/2018):
Sáng: - 08 giờ 30: Họp Chi ủy - Lãnh đạo Ban định kỳ. Thành Phần: Chi  ủy Chi bộ; Lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp BNCTU
Chiều:- 14 giờ 00: Họp giao ban tháng. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Điệp (CVP) Họp thống nhất bảng chấm điểm của các đơn vị Khối thi đua số 1 năm 2017. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA (ngày 27/02): 
Sáng: -08 giờ 00:  Lãnh đạo Ban làm việc  với phòng TDCT PCTN. Nội dung: Nghe báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến  góp ý vào nội dung Đề án (theo Công văn 1926-CV/TU ngày 09/02/2018 của Thường trực Tỉnh ủy). Địa điểm: Phòng TDCT PCTN.
.Chiều:- 14 giờ 00: Họp Chi bộ định kỳ. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU
THỨ TƯ (ngày 28/02):
Sáng:- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Điệp (CVP) dự Họp trù bị chuẩn bị Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Khối thi đua số 1 năm 2017. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:- 14 giờ 00: Lãnh đạo Ban làm việc với Văn phòng. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình tài chính năm 2018. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 01/03):
Sáng:- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua Khen thưởng của Ban Nội chính. Nội dung: Thông qua dự thảo Quy định về công tác thi đua khen thưởng của cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:-14 giờ 00:  Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự họp thông qua báo cáo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng - đảng viên gắn với công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Địa điểm: Phòng hop cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
THỨ SÁU (ngày 02/03):
- 08 giờ 00:  Lãnh đạo Ban làm việc  với phòng TDCT CCQNC. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Địa điểm: Phòng TDCT CCQNC.
 
                                                                               T/L TRƯỞNG BAN
                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                       (Đã ký)
 
 
                                                                                     Bùi Thị Điệp