06:53 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 12/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 12/2018

Ngày ban hành 18/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 83 | Tải về : 76 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH                                                         
                *                                                            Đồng Xoài, ngày 16 tháng 03  năm 2018  


 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 12
  (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018)
 
 
THỨ HAI (ngày 19/03/2018):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC) đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
THỨ BA (ngày 20/03): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 21/03):
- 08 giờ 00: Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 03/2018. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 22/03):
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 03/2018. Địa điểm: Tại phòng B- Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đoàn Kiểm tra 746: Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng của đảng viên.Thành phần:  Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Trưởng đoàn kiểm tra 746, Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN) thư ký đoàn kiểm tra. Địa điểm: Tại phòng B- Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 23/03):
- 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) dự Lễ kỷ niệm ngày giải phóng Bình Phước (23/3). Địa điểm: Tại Quảng trường 6 tháng 01 - thị xã Phước Long
 
                                                                               T/L TRƯỞNG BAN
                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                        (Đã ký)
 
 
                                                                                   Bùi Thị Điệp