15:48 ICT Chủ nhật, 22/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 12/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 12

Ngày ban hành 16/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 104 | Tải về : 62 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN TUYÊN GIÁO                               Đồng Xoài, ngày 16 tháng 3 năm 2018
                   *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 12 (từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018)
 
Thứ hai (19/3):
Sáng:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (thời gian: 01 ngày; có chương trình riêng).
 
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30: Đ/c Triều: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 tại Thị ủy Đồng Xoài.
 
- Đ/c Dương: Đi học lớp Thạc sỹ tại TP. Hồ Chí Minh (đến hết ngày 31/3/2018).
 
Chiều:
 
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
- 13h30: Đ/c Triều: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 tại Trường Cao đẳng dạy nghề Tôn Đức Thắng, Chơn Thành.
 
Thứ ba (20/3):
Sáng:
 
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự lễ khai mạc Hội thi tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc tỉnh Bình Phước năm 2018 do Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
          - 8h00: Đ/c Khiêm: Họp tiểu ban phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình           Phước. Địa điểm: phòng họp Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch.
 
Chiều:
 
          13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Chủ trì họp giao ban tuần 12/2018.        Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
          Thành phần: Các phó trưởng Ban, lãnh đạo các phòng.
 
Thứ tư (21/3):
 
Sáng:
 
          - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn):   Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, theo lịch làm viêc của Tỉnh ủy. Địa điểm:          phòng họp C - Tỉnh ủy.
         
          - 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện Bù Đốp (01 ngày).
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện     Hớn Quản (01 ngày).
 
Chiều:
 
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc          tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ năm (22/3):
Sáng:
 
          - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa         điểm: phòng họp B Tỉnh ủy.
 
          - 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện Bù Gia Mập (01 ngày).
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 8h00: Đ/c Khiêm - UVBTV Liên hiệp hội: Dự họp Ban Thường vụ Liên      hiệp các hội KH&KT. Địa điểm: phòng làm việc Tạp chí Khoa học thời đại.
 
Chiều:
- 15h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh): Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước tại thị xã Phước Long, theo chương trình của UBND tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu (23/3):
Sáng:
 
          - 6h00: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng Ban: Viếng nghĩa trang liệt sỹ        nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Nghĩa        trang liệt sỹ tỉnh.
 
          - 9h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng          tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Quảng trường 6/1 thị xã Phước Long.
          Cùng dự:  Các phó trưởng Ban, đ/c Quân.
 
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Trường   Chính trị tỉnh.
 
Chiều:
 
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc          tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan./.


 
                                                                      T/L TRƯỞNG BAN
                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                   Nông Hồng Thức