19:34 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 11/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 11/2018

Ngày ban hành 11/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 114 | Tải về : 61 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                                      Đồng Xoài, ngày 09 tháng 03 năm 2018
                    *
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 11, từ ngày 12/03 đến ngày 16/03/2018)
 
Thứ hai (12/03):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tại Đồng Phú.
Thời gian: Cả ngày.
Địa điểm: tại Trung tâm BDCT huyện Đồng Phú.
Thứ ba (13/03):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tại Đồng Phú.
Địa điểm: tại Trung tâm BDCT huyện Đồng Phú.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (phiên đột xuất).
Địa điểm: tại Phòng họp BCH ĐKCCQ tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Đông (PTP NV1 CQ UBKTTU), tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tại Đồng Phú.
Địa điểm: tại Trung tâm BDCT huyện Đồng Phú.
Thứ (14/03):
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), PNV1 CQ UBKTTU làm việc với đại diện Thường trực Huyện ủy Bù Đốp.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
Thứ năm (15/03):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU, Trưởng đoàn 56), chủ trì làm việc tại Chơn thành.
Thành phần: Đ/c Phí Quang Hường (UV), đ/c Tạ Thu Thủy (UV), đ/c Nguyễn Tiến Phát (TPNV3), đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1).
Địa điểm: tại huyện Chơn Thành.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), PNV1 CQ UBKTTU làm việc với Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh, đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đ/c Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lộc Ninh.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (16/03):
Sáng:         - 08 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự Lễ động thổ và trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các Nhà đầu tư tại Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước.
Địa điểm: tại Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), chủ trì họp Tổ đề tài Khoa học cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Lương (PCN), đ/c Tạ Thu Thủy (UV), đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV), đ/c Nguyễn Tiến Phát (TPNV3), đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU), đ/c Lê Văn Đông (PTP PNV1).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                           
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                                
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
đã ký
 
 
 

Nguyễn Khắc Thọ