04:53 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 08/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 08

Ngày ban hành 19/02/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 292 | Tải về : 161 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                                                              Bình Phước, ngày 17 tháng 02  năm 2017


LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 18/02)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo BCHQS tỉnh dự Đại hội truyền thống Cựu chiến binh Tiểu đoàn 28 đặc công Sư đoàn 7 tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I (2017-2021).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại ấp Suối Voi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
CHỦ NHẬT (ngày 19/02)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng tiếp: Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (lãnh đạo các sở, ngành: GTVT, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH, KTN, QTTV.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại KS Bom Bo.
THỨ HAI (ngày 20/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 6 giờ 30: Tiếp Tổ công tác của Chính phủ.
Địa điểm: KS Bom Bo.
- 7 giờ 00: Cùng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đi khảo sát dự án đường BT Minh Hưng - Đồng Nơ.
Cùng đi: Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (mời Thường trực Tỉnh ủy cùng đi; lãnh đạo các sở, ngành: GTVT, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh,  UBND huyện Hớn Quản, lãnh đạo Công ty Cổ phần SX-XD-TM-NN Hải Vương; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, các Phòng KTTH, KTN); đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT  (tập trung tại KS Bom Bo lúc 7 giờ 00 để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Công Thương năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở Công Thương.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. 
Mời dự: Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (mời Thường trực Tỉnh ủy dự; lãnh đạo các sở, ngành: GTVT, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công ty CP SX-XD-TM-NN Hải Vương; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH, KTN); đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với các ngành về chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh Đăk Nông.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh; UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng họp E.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường B, Ban TGTU.
THỨ BA (ngày 21/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
a) UBND tỉnh thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, số 06-NQ/TW, số 07-NQ/TW của BCH TW (GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
b) Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo:
- Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 09/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đoàn Công tác số 5.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Kiểm tra 283;
- Thông qua dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông theo thư mời tại Công văn số 583/UBND-NN của UBND tỉnh Đăk Nông.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh; UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: Ban TCD (các đơn vị ở thị xã Đồng Xoài tập trung tại UBND tỉnh lúc 5 giờ 00 để cùng đi).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở GD&ĐT về việc kiện toàn Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp E.
4. Chủ tịch UBND tỉnh giao: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời) tiếp công dân định kỳ (Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Nội vụ dự Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (lớp 02).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: CHT BCHQS tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực GD QP&AN tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 7.
Cùng dự: GĐ Sở Công an tỉnh, GĐ Sở GD&ĐT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng Hội nghị trực tuyến Quân khu 7, số 204 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, VHXH. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Cục Thuế năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Cục Thuế.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Trưởng ban Vận động Quỹ nhân đạo tỉnh ủy quyền: Ông Nguyễn Tấn Hưng - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh - Phó Trưởng Ban Vận động chủ trì họp Ban Vận động Quỹ nhân đạo tỉnh về kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 (Hội Chữ Thập đỏ tỉnh - Thường trực Ban Vận động chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Vận động (các ông, bà: Nguyễn Tấn Hưng - CT Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở GD&ĐT, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PTTH Bình Phước, Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước, Đoàn Văn Rồi - PCT LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Văn Nhãn - PCT Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nguyễn Sư Sơn - CT Công đoàn Công ty CP cao su Đồng Phú, Cao Thị Nguyệt Nga - PTP VHXH Văn phòng UBND tỉnh); VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tỉnh Phú Thọ, dự họp về kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 (đến hết ngày 22/02).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở VH-TT&DL, GĐ TTVH tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long.
THỨ TƯ (ngày 22/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Hà Nội, làm việc với Công ty Alphanam  về dự án điện mặt trời (đến ngày 24/02).
Cùng đi: GĐ Sở Công Thương, TGĐ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương và đường Trần Hưng Đạo nối dài:
- 7 giờ 30: Xem xét tình hình thực hiện dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương (Sở GTVT, UBND huyện Đồng Phú, Công ty chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các chủ đầu tư).
- 9 giờ 00: Xem xét tình hình thực hiện dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài (Sở Xây dựng, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCĐ (các ông, bà: Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Vương Đức Lâm - CT UBND thị xã Đồng Xoài, Trân Văn Vinh - CT UBND huyện Đồng Phú, Huỳnh Thành Chung - TGĐ Công ty CP SX-XD-TM&NN Hải Vương, Trần Hùng Việt - TP QLKCHTGT, Lương Thanh Phong - TP PTĐT&HTKT Sở Xây dựng), Công ty CP đầu tư dự án đường Đồng Phú - Bình Dương (giao Sở GTVT mời); VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D.
- 10 giờ 30: Trao quyết định nghỉ hưu cho ông Văn Văn Hạnh - PTB Ban quản lý Khu kinh tế (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, BQL Khu kinh tế, Sở Nội vụ; VPUB: Phòng NC-NgV.
Địa điểm: Phòng khách VIP. 
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở GD&ĐT dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017 (Văn phòng ĐP Chương trình chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: TTTU, TT HĐND tỉnh.
Mời họp: Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, , Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL, Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Thanh Dũng   - GĐ Sở Xây dựng, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD&ĐT, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Ma Ly Phước - Trưởng Ban Dân tộc, Trương Quang Dũng - GĐ CN NHNN tỉnh, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MTNguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Trần Văn Phụng - CT LM HTX tỉnh, Phan Xuân Linh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Thị Hằng Nga - PCT TT Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Văn Chơ - PCT Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Đoàn Như viên  - Tổng Biên tập Báo Bình Phước, Lê Đức Hùng - PCT Hội CCB, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Mạc Đình Huấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trịnh Thanh Tuệ - PTB DVTU, Dương Văn Mạnh - PGĐ Công an tỉnh, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTH tỉnh, Kiều Hữu Quang - Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Võ Trọng Hòa - PGĐ CN NHCSXH tỉnh, Vương Đức Lâm - CT UBND thị xã Đồng Xoài, Mai Xuân Cường - Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Vũ Hồng Dương - Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Trần Văn Vinh - CT UBND huyện Đồng Phú, Nguyễn Thanh Bình - CT UBND huyện Bù Đăng, Nguyễn Hoàng Hùng - CT UBND huyện Phú Riềng, Đoàn Văn Thảo - CT UBND huyện Bù Đốp, Lê Quang Oanh - CT UBND huyện Bù Gia Mập, Hoàng Nhật Tân - CT UBND huyện Lộc Ninh, Trịnh Minh Hoài - CT UBND huyện Hớn Quản, Tạ Hữu Dũng - PCT UBND huyện Chơn Thành); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp G.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở KH&ĐT dự Họp mặt đầu năm, đánh giá những kết quả đạt được năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm vui chơi, giải trí Mỹ Lệ.
THỨ NĂM (ngày 23/02)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Thông qua báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng (Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Lộc Ninh, VQG Bù Gia Mập, các Công ty TNHH MTV cao su: Bình Phước, Phước Long, Sông Bé; VPUB: Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Ban Dân tộc.   
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giao ban Khối Kinh tế ngành (các sở, ban, ngành, DNNN thuộc khối chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, DNNN thuộc khối; VPUB: Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp nghe báo cáo nguồn vốn thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng và phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh. 
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
THỨ SÁU (ngày 24/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác nước Cộng hòa Ấn Độ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Họp mặt với chức sắc các tổ chức tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017. VPUB: Phòng NC-NgV cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBMTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ TN&MT.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, lãnh đạo UBND và Thanh tra huyện Chơn Thành, thị xã Phước Long; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp D.
4. Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Họp Chi bộ định kỳ.
Mời họp: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Cục Thống kê năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Cục Thống kê.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2016, gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Ban Quản lý Khu kinh tế.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG