06:52 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái










Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 12/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 12

Ngày ban hành 16/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 151 | Tải về : 145 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                      Bình Phước, ngày  16  tháng  3  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2018)
 
THỨ HAI (ngày 19/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 08 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII trước khi thông qua Thường trực Tỉnh ủy (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc, các Phó Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; VPUB: LĐVP, phòng: NC, KT, KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT (Đoàn tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy lúc 13 giờ 00 để cùng đi).
- 14 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018; công tác giải tỏa, đền bù dự án đường Đồng Phú - Bình Dương; dự án mở rộng đường ĐT 741.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Tại huyện Đồng Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp thống nhất việc trồng rừng thay thế trên diện tích đất bán ngập của các công ty thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phước Long, Đồng Xoài, Chơn Thành; các công ty thủy điện Cần Đơn, Thác Mơ, Sroc Phú Miêng (Sở Nông nghiệp và PTNT mời); VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 20/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Thông qua Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, chương trình và báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã; các phòng Nội vụ huyện, thị xã (UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển cây điều Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị).
Kính mời dự: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT, các doanh nghiệp sản xuất chế biến điều, các nhà khoa học (có thư mời riêng); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
 
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Công an huyện Đồng Phú.
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội nghị tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác cơ sở.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 21/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 8/2018 (cả ngày), nội dung:
- Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV - Trưởng BTG Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị buổi lễ kỷ niệm 23/3.
- Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách và quản lý tài sản Đảng năm 2017.
- Liên đoàn Lao động tỉnh: Thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- UBND tỉnh báo cáo: (1) dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08, 10/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương 6 -khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (báo cáo các nội dung khác so với dự thảo Đề án của Tỉnh ủy); (2) xem xét, cho chủ trương về điều chỉnh quy mô dự án khu du lịch sinh thái Bù Gia Mập và Khu Công nghiệp - đô thị - dịch vụ Đồng Phú (Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án KCN Minh Hưng Sikico.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015 - 2018” tỉnh Bình Phước (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị, Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Khách sạn Bom Bo.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Công Thương: Dự công bố Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và công bố Đề án nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các Hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Sở Công Thương.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội dự Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 (đến hết ngày 22/3/2018).
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
Địa điểm: Grand Ballroom Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1/2018.
Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh; Lê Hữu Hoà - TP Quản lý Chuyên ngành - Sở KH&CN; Phạm Thị Hồng Vân - PTP QLKH Sở KH&CN; Dương Hồng Nhung - TP. Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT; Nguyễn Vũ Quế - PTP. Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; Đinh Công Cương - Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trần Trung Thành - Chuyên viên Sở KH&CN; Lê Thị Hương Bình - Chuyên viên Sở KH&CN; Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Sở KH&CN); Các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến (giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 451/VPUBND-KT ngày 06/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và thành viên Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
- 15 giờ 00: Họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Minh Thành, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Sở Xây dựng, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn (Sở Xây dựng bố trí); đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Chơn Thành; nhà đầu tư và đơn vị tư vấn (Sở Xây dựng mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 22/3)
SÁNG:
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 3/2018 (cả ngày), nội dung:
- 07 giờ 30 đến 08 giờ 30:
+ Liên đoàn Lao động tỉnh: Báo cáo tóm tắt nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
+ Đoàn kiểm tra 746: báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng của đảng viên.
- 08 giờ 30: Huyện ủy: Lộc Ninh, Phú Riềng; Thị ủy Phước Long: Thông qua Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Công Thương: Dự Lễ phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2018.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 tại Quảng trường tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Hội nghị triển khai Đề án nhân rộng  mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.
Mời cùng dự kiểm tra: Đồng chí Trần Thị Tuyết Minh - Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban TGTU, Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND thị xã Phước Long; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại thị xã Phước Long.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự  Liên hoan gặp gỡ cán bộ đoàn tỉnh Sông Bé (cũ) - Bình Dương - Bình Phước nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30 tại Nhà khách Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 23/3)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 06 giờ 00: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018).
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
- 09 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Địa điểm: Tại Quảng trường 6 tháng 1, thị xã Phước Long
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 25/3)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tham gia chạy hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Quảng trường tỉnh.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi tổng duyệt Chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.
Cùng dự: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX. Các thành phần khác giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 tại Sân vận động tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                           
                                                                                                (ĐÃ KÝ)
 
 
 
                                                                                   Phạm Thị Ánh Hoa