08:27 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 13/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 13

Ngày ban hành 24/03/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 216 | Tải về : 129 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
                                                              Bình Phước, ngày 24 tháng 3  năm 2017


LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 27/3)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 9 giờ 00: Nghe báo cáo đề xuất dự án kêu gọi nguồn vốn vay ODA (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở Y tế, Sở Xây dựng, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Giám đốc Sở GD&ĐT về cử tuyển học sinh đi học đại học, cao đẳng (GĐ Sở GD&ĐT chuẩn bị nội dung theo báo cáo số 8529/BC-SGDĐT ngày 30/12/2016 của Sở).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng làm việc Chủ tịch UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra thực tế dự án cấp đất cho các đối tượng thiếu đất sản xuất tại huyện Bù Gia Mập (Sở NN&PTNT và UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long; VPUB: PCVP Lê Đức Long, các Phòng: VHXH, KTN.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Khoảnh 1, Tiểu khu 42, Nông lâm trường Đak Mai, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00: Chủ trì họp thống nhất bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng, Phước Long; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
- 15 giờ 30: Xem xét thực hiện hợp đồng và chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non (Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban VHXH, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
Địa điểm: Phòng họp D.
THỨ BA (ngày 28/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ phường An Lộc, thị xã Bình Long (theo Lịch làm việc của BTV và TTTU).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Tổ 3, KP Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét xử lý các tồn tại dự án đường Sao Bộng - Đăng Hà (Sở GTVT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: GĐ: Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, BQLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, BQLDA ĐTXD các công trình giao thông, Công ty CP XD&ĐT Hà Nội (nhà thầu thi công công trình, giao Sở NN&PTNT mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp D.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội thảo tham vấn Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TGTU, GĐ Sở Y tế, Trưởng phòng KHTC Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại KS Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Sở Công Thương dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Đa M’Lo.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Nhà điều hành thủy điện.
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
7. Chủ tịch UBND tinh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Nội vụ chủ trì đi khảo sát đại giới hành chính giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước đoạn giáp ranh xã Tân Lập, huyện Đồng Phú và xã Phước Sang, huyện Phú Giáo.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, UBND huyện Đồng Phú, UBND xã Tân Lập (giao UBND huyện Đồng Phú mời) (ập trung tại Sở Nội vụ lúc 8 giờ 00 để cùng đi).
8. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh dự Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C, trụ sở VP Đoàn ĐBQH tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Hội đồng Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14  giờ 00 tại Phòng họp Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 29/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày).
a) Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo: 
- Đề án và dự thảo kết luận về phát triển ngành y tế, giai đoạn 2016-2020 (chuẩn bị báo cáo tóm tắt, GĐ Sở Y tế chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
- Đề án và dự thảo kết luận về phát triển ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2020 (chuẩn bị báo cáo tóm tắt, GĐ Sở GD&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Đề án dự thảo kết luận về phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao (GĐ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo.
- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2017 và tình hình thu, chi ngân sách (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo). Mời dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Chi cục trưởng chi cục thuế tỉnh.
b) Văn phòng Tỉnh ủy:
- Báo cáo về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017 của Tỉnh ủy
- Thông qua Kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau kiểm điểm năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi khảo sát vị trí dự kiến đầu tư dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải tại huyện Hớn Quản.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Ban Quản lý khu Kinh tế, UBND huyện Hớn Quản, Công ty CP đầu tư  EBP (giao UBND huyện Hớn Quản mời); VPUB: Phòng KTN (các thành phần ở thị xã Đồng Xoài tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 6 giờ 30 để cùng đi).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Mời họp: Các khách mời Trung ương (giao Công an tỉnh mời), thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh (các ông, bà: Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, CT UBMTQVN tỉnh, Trưởng ban TGTU, GĐ Công an tỉnh, GĐ Sở LĐ-TB&XH, GĐ Sở Y tế, CVP UBND tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Tư pháp, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở TT&TT, GĐ Sở GD&ĐT, GĐ Sở Nội vụ, GĐ Sở Ngoại vụ, GĐ Sở VH-TT&DL, GĐ Đài PTTH Bình Phước, Cục trưởng Cục Hải quan, Trưởng Ban Dân tộc, TBT Báo Bình Phước, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, BT Tỉnh đoàn, PGĐ Công an tỉnh phụ trách công tác PCTP, PGĐ Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc), thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (giao Công an tỉnh mời); Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chủ tịch UBMTTQVN các huyện, thị xã (giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở NN&PTNT - Thường trực BCH PCLB&TKCN tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của Bộ đội Biên phòng.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Sở Chỉ huy BĐBP tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nội dung do các Ban Đảng của Tỉnh ủy báo cáo).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở.
THỨ NĂM (ngày 30/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp giao ban khối nội chính Tỉnh ủy. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ trì Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh: Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường các dự án: Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, khu quy hoạch TTVHTT xã An Khương, sửa chữa đường giao thông và cống thoát nước ấp Phố Lố (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản, Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, Phạm Quang Vinh - PTP.Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế, Bùi Văn Tâm - PTP Giá - QLCS, Sở Tài chính, Tống Thị Minh Thương - PTP Định giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT, Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (Sở NN&PTNT - Thường trực BCH PCLB&TKCN tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Mời họp: Đại diện Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam (giao Sở NN&PTNT mời); thành viên BCH PCLB&TKCN tỉnh (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Văn Liên - CHT BCH BĐBP tỉnh, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phạm Khắc Toán - PCHT - TMT BCHQS tỉnh, Lã Thị Thu Hương - PCT UBMTTQVN tỉnh, Nguyễn Thị Thuận - PCT Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Nguyễn Thị Hằng Nga - PCT Hội LHPN tỉnh, Mạc Đình Huấn - PBT Tỉnh đoàn, Dương Văn Manh - PGĐ Công an tỉnh, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Võ Tất Dũng - PGĐ Sở Xây dựng, Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở GTVT, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Phạm Thị Mai Hương - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTH Bình Phước, Đặng Xuân Trường - PGĐ Công ty Điện lực Bình Phước, Nguyễn Hải Sơn - GĐ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Lê Anh Nam - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và PCLB, Lê Văn Tánh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm) UBND các huyện, thị xã và Ban CH PCTT&TKCN các huyện, thị xã; các đơn vị thủy điện, khai thác thủy lợi (giao Sở NN&PTNT mời); VPUB: Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp với BTT UBMTTQVN tỉnh: Thống nhất Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên đia bàn tỉnh (nội dung do BTT UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở TT&TT, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tư pháp Công an tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C.
5. Chủ tịch UBND tỉnh: Ủy quyền GĐ Sở KH&CN chủ trì họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài “Điều tra thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”
Mời họp: Theo Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Văn Hậu - Hiệu trưởng Trường Chính trị, Hồ Hải Thạch- PGĐ Sở GD&ĐT, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.
CHIỀU
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
Mời họp: Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; VPUB: TP KTTH Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, BQL Khu kinh tế; UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng, Lộc Ninh, Bình Long và các đơn vị có liên quan; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KTN, NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, TT HĐND các huyện, thị xã.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường A, UBND thị xã Đồng Xoài.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp Tỉnh ủy.
5. Thành viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2017.
Mời dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G.
THỨ SÁU (ngày 31/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017 (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Mời họp: Thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng: KTTH, KTN, VHXH, NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi vùng cao giai đoạn 1993-2016 (Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND các huyện: Bù Gia Mập, huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp xem xét đề nghị tiêu hủy hàng hóa là rượu và nước ngọt nhập lậu bị tịch thu (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Công an tỉnh, Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban MTTQ và đoàn thể quý I năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
CHỦ NHẬT (ngày 02/4)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước (1997-2017). VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG