08:28 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 21/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 21

Ngày ban hành 19/05/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 282 | Tải về : 172 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                         Bình Phước, ngày 19 tháng 5  năm 2017


LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 20/5)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 24/5/2017, theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).
THỨ HAI (ngày 22/5)
SÁNG
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 8 giờ 00: Chủ trì họp nghe các thành viên của Tổ công tác 179 của UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện kết luận thanh tra.
Mời họp: Thành viên tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh (gồm lãnh đạo và công chức các sở, ngành, địa phương: Thanh tra tỉnh. Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND thị xã Phước Long); VPUB: Ban TCD.
- 9 giờ 30: Nghe Sở TN&MT, UBND thị xã Phước Long báo cáo việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Bích Loan.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Phước Long; VPUB: Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Thành viên UBND tỉnh - CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Ủy quyền PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh dự buổi làm việc của Tạp chí Cộng sản về viết bài trên Tạp chí Cộng sản.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Hội trường A, Ban TGTU.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp nghe các ngành báo cáo nội dung chuẩn bị tham gia đối thoại với ông Nguyễn Thanh Nhàn và ông Phan Văn Hàm tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GD&ĐT sang Sở LĐ-TB&XH.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn: Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Phước; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ BA (ngày 23/5)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Thường trực Hội đồng Quỹ phát triển KH&CN. VPUB: Phòng TH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp E.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp nghe Sở NN&PTNT báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến Công ty B58 (theo các Thông báo số 06/TB-UBND ngày 06/01/2017 và số 129/TB-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi tập huấn phần mềm “một cửa điện tử” tại Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, các phòng, ban trung tâm trực thuộc).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe Sở TN&MT báo cáo các trường hợp thu hồi đất của các doanh nghiệp tư nhân về cho các huyện, thị xã để cấp lại GCNQSD đất cho các chủ cũ (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Cục Thuế; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 24/5)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư TT Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình kinh tế - xã hội của Huyện Bù Gia Mập 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các Sở: KH&ĐT, GTVT, Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (cả ngày). 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động “Vì trẻ em” và chiến dịch “Những giọt máu hồng” năm 2017.
Mời dự:
- Thành viên Ban Chỉ đạo hè tỉnh (theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh);
- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu “Vì trẻ em” (theo Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh);
- Thành viên BCĐ Hiến máu tình nguyện cấp tỉnh (theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh).
- VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Trung tâm VHTT huyện Lộc Ninh
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp:
- Thông qua Đề án quy hoạch phát triển sau hệ thống điện 110kV tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (phần II);
- Công bố Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (hợp phần I)
(Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, BQL Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, Công ty Điện lực Bình Phước, Chi nhánh điện cao thế Bình Phước; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Phú Riềng về tình hình kinh tế - xã hội của huyện 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017; tiến độ triển khai dự án Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng. 
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở: KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Phú Riềng.
THỨ NĂM (ngày 25/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp TTTU (cả ngày).
BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án; kết quả triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp; đề xuất thành lập Tổ tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
- Tình hình thu, chi ngân sách; dự toán phân bổ ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Tình hình quản lý quỹ đất công (phương án các khu đất có vị trí thuận lợi để điều chỉnh thành các dự án khu dân cư; phương án các khu đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất) (Trưởng BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
- Tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ;
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (PGĐ PT Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp và thành lập BQL rừng (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy, cùng dự, trực tiếp báo ).
- Đề xuất, kiến nghị các ngành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác tỉnh Kiên Giang (đến hết tuần)
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét kết quả thanh tra về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2016 (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi khám sức khỏe định kỳ tại TP Hồ Chí Minh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp TTTU:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ, danh sách lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức và danh sách lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp chính trị, kế hoạch thi tuyển công chức; sửa đổi, bổ sung Quyết định 821-QĐ/TU ngày 13/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;
- Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022,
- Trường Chính trị báo cáo Đề án và dự thảo kết luận “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030”.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Hà Nội, làm việc với Bộ TN&MT.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Phước Long.
THỨ SÁU (ngày 26/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp BTV TU.
- UBND tỉnh báo cáo:
+ Tình hình thu, chi ngân sách; dự kiến phân bổ nguồn chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2017 (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
+ Tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ;
+ Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp và thành lập BQL rừng (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ; sửa đổi, bổ sung Quyết định 821-QĐ/TU ngày 13/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Mobifone về chương trình “Mái ấm Mobifone”.
Mời dự: Đại diện BTT UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính, Sở TT&TT, Sở VH-TT&DL; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng khách VIP.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở Công Thương dự Hội nghị phối hợp công tác giữa Tổng Công ty Điện lực miền Nam với các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp Conference Hall (lầu 1), KS Sài Gòn - Đà Lạt, số 180 đường 3/2, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nàh ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp tầng 3, trụ sở Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo BCHQS tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2017 và triển khai phương hướng năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Quân khu 7.
CHIỀU
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Kính mời dự: TTTU.
Mời dự: Theo Công văn số 680/VPUBND-HCTC ngày 19/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                             TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                              (đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa