06:15 ICT Thứ sáu, 20/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 35/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 35

Ngày ban hành 25/08/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 247 | Tải về : 155 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 25  tháng 8 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 35 (từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 27/8)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên Việt - Nhật lần II, năm 2017.
Cùng dự: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ bế mạc Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần II, năm 2017
Cùng dự: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
THỨ HAI (ngày 28/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Thành Chương, CVP UBND tỉnh - Phạm Thị Ánh Hoa, TP Tổng hợp - Nguyễn Tín Nghĩa.
- 08 giờ 00: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 09 giờ 00: Xem xét một số vấn đề có liên quan đến việc sử dụng đất thuộc dự án Khu du lịch tâm linh núi Bà Rá (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH, KT.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Chi nhánh Viettel Bình Phước.
Mời dự: Giám đốc Chi nhánh Viettel Bình Phước; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, TTTH-CB.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ khai trương Nhà máy gỗ VRG Dongwha - Dây chuyền II
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Nhà máy gỗ VRG Dongwha (Lô G, KCN Minh Hưng 3, huyện Chơn Thành).
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Làm việc với Đoàn kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy về việc thực hiện các kết luận, kế hoạch, chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Lãnh đạo các các đơn vị: Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 29/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Ban Giám đốc Sở Tư pháp về tình hình hoạt động thời gian qua và một số nhiệm vụ về công tác bổ trợ tư pháp, thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Giải quyết các vấn đề về Quốc tịch, Hộ tịch, Hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước.
 Mời dự: Ban Giám đốc Sở Tư pháp và các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Sở; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Tư pháp.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lợi, BQL đề án NTM xã (giao UBND huyện Đồng Phú mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 7 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Chánh thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh năm 2017 (đến hết ngày 30/8/2017).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 07 giờ 30 tại Tỉnh ủy Tây Ninh và Trường bắn của BCH Quân sự tỉnh Tây Ninh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 12/2017, nội dung:
- Thông qua 03 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng: Nghị quyết số 10-NQ/TW,  Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 (Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự, báo cáo).
Lưu ý: Báo cáo tại cuộc họp là Báo cáo tóm tắt nội dung các Kế hoạch và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng cí UVBTV Tỉnh ủy
- Thông qua 02 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, 13-CT/TW ngày 05/01/2017 của Ban Bí thư (Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, báo cáo).
Lưu ý: Báo cáo tại cuộc họp là Báo cáo tóm tắt nội dung các Kế hoạch.
- Thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, cùng dự, báo cáo).
Cùng dự: PCT UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2017.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 30/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng về tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai kết luận của Tỉnh ủy (cả ngày).
Cùng dự: Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng; VPUB: TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Huyện ủy Bù Đăng.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xét duyệt danh mục Đề tài khoa học và công nghệ năm 2018.
Mời họp: Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, ông Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Ông Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch liên hiệp các Hội KHKT, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ông Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với TAND tỉnh về việc sử dụng trụ sở làm việc TAND thị xã Đồng Xoài.
Mời dự: TAND tỉnh Bình Phước, TAND thị xã Đồng Xoài.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại TAND thị xã Đồng Xoài.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Trao Quyết định nghỉ hưu cho:
- Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
- Ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vũ Sỹ Thắng, ông Lê Văn Quang; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng: NC.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
 
 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Lễ khai mạc và tham quan triển lãm mỹ thuật Khu vực Đông Nam bộ lần thứ 22, năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 1, Nguyễn Ái Quốc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng cơ quan Thường trực BCĐ 389/BP dự tập huấn trực tuyến về công tác thông tin tuyên tuyền của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (giao Sở Công Thương liên hệ với BCĐ 389 quốc gia và KBNN Bình Phước để đăng ký đại biểu, chuẩn bị địa điểm, tài liệu,...).
Cùng dự: Thành viên BCĐ 389/BP và các lực lượng chức năng có liên quan (giao Thường trực BCĐ 389/BP mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến KBNN Bình Phước.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất, cụ thể:
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài.
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty TNHH Đầu tư Đại Nam.
(Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời dự: Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm các ông, bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bù Đăng; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đức Liễu, BQL đề án NTM xã (giao UBND huyện Bù Đăng mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 13 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Đối ngoại quốc phòng.
Thành phần dự họp: Theo Kế hoạch số 169/KH-BCĐ ngày 25/7/2017 của BCĐ Đối ngoại quốc phòng tỉnh (do BCH Quân sự tỉnh mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường A, BCH Quân sự tỉnh.
TỐI:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Tọa đàm sỹ quan trẻ BCH Quân sự tỉnh Bình Phước với sỹ quan trẻ Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại BCH Quân sự tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 31/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại diện lãnh đạo TAND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh (giao Sở Tư pháp mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ ký kết kết nghĩa giữa Ban CHQS các huyện, thị xã với các Chi khu Quân sự tỉnh Kratie.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại BCH Quân sự tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế theo Chương trình của trưởng Đoàn Giám sát 661
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Quản lý Khu kinh tế.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 1237 năm 2017 và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Campuchia giai đoạn XVI, nùa khô 2016 – 2017.
Thành phần dự họp: Theo Kế hoạch số 154/KH-BCĐ ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh (giao BCH Quân sự tỉnh mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường giao ban, BCH Quân sự tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Giám đốc Sở Y tế dự Hội thảo chuyên đề về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình khu vực phía Nam năm 2017.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Tài chính, Chi cục DS-KHHGĐ; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Fita Cao su, số 108 Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 14 giờ 00: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời một số chủ đầu tư); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT, KGVX.
-15 giờ 30: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chủ trương đầu tư 40 dự án nhóm C khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Giao thông vận tải; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 01/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp Tỉnh ủy nghe Tổ công tác 179 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kết luận 3021 của Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
Cùng dự: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long (các đơn vị chuẩn bị nội dung có liên quan để báo cáo); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu làm việc Ban Thường vụ huyện ủy Phú Riềng về việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Cùng dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Huyện ủy Phú Riềng.
3. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự ôn lại kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017) và làm việc với Văn phòng UBND tỉnh.
Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm theo mô hình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức (đến hết ngày 02/9).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 08 giờ 00 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị Cô Tiên Palace, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
 
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa