08:31 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch VPTU tuần thứ 07/2017
Về việc / trích yếu

Lịch VPTU tuần thứ 07

Ngày ban hành 10/02/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Khánh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Xem : 303 | Tải về : 143 Tải về
Nội dung chi tiết

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              Đồng Xoài, ngày  10 tháng 02 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 07

(từ ngày 13 đến ngày 16/02/2017)

 
Thứ bảy (11/02): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
Chủ nhật (12/02): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Thứ hai (13/02):
                   - 07 giờ 30:  Hội ý LĐVP và Trưởng các phòng trực thuộc văn phòng Tỉnh ủy tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
                   - 07 giờ 30: Đ/c Hoàng Minh Trình (PPTH) dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé. Địa điểm: Văn phòng Công ty.
                   - 09 giờ 30: Họp phòng Tổng hợp tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
         - Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (PPTH) đi học lớp CCLLCT tại trường Chính trị tỉnh. Thời gian đến hết tuần.
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
Thứ ba (14/02):
Sáng:        - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP), Ngô Nguyễn Chí Tùng (PPTCĐ) đi bàn giao mốc đất cho Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành và xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh
                 - 8 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP), Lê Sỹ Minh (TP TC-HC), Phạm Thị Hương (TPQT) làm việc với Văn phòng Thị ủy Đồng Xoài về thống nhất công tác tổ chức Hội nghị giao ban Văn phòng cấp ủy năm 2017.
                 (các phòng căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 12 ngày 26/9/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị)
                 - 07 giờ 30: Đ/c Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy phước Long. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ thị xã phước Long.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Chiều:       - 14 giờ 00: Đ/c Hoàng Minh Trình (PPTH) dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Thứ tư (15/02):
Sáng:        - 07 giờ 30:  Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành tại trụ sở Huyện ủy Chơn Thành.
                 - 08 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
                 - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH) dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long tại Hội trường Thị ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn văn Khánh (CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Chiều:     - 15 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP) dự buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su.
Thứ năm (16/02):    
Sáng:     - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TPTCĐ) dự họp nghe báo cáo về việc: thành lập Quỹ an sinh xã hội, tiếp nhận diện tích 10%, Đề án thành lập Ban quản lý rừng trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Chiều:       - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP) dự họp mặt báo chí đầu năm 2017 tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ sáu (17/02):
Sáng:        - 07 giờ 30: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP), Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH), Bùi Gia Khánh (CV phòng TH) họp Thường trực Tỉnh ủy phiên 3. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG       
                                                                                                                        
                                                                                     đã ký
 
                                                                                  Nguyễn Văn Khánh