08:28 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch VPTU tuần thứ 10/2017
Về việc / trích yếu

Lịch VPTU tuần thứ 10

Ngày ban hành 03/03/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Khánh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Xem : 317 | Tải về : 151 Tải về
Nội dung chi tiết

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              Đồng Xoài, ngày 03  tháng3  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 10

(từ ngày 06 đến ngày 10/3/2017)

 
Thứ bảy (04/3): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Chủ nhật (05/3): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
Thứ hai (06/3):
Sáng:    - 8 giờ 00: Các đ/c LĐVP ,Bùi Gia Khánh (PPTH) dự làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú. Địa điểm : Huyện ủy Đồng Phú.
-  Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP), phòng TCĐ đi kiểm tra, quyết toán ngân sách đảng theo kế hoạch số 17-KH/VPTU ngày 20/02/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy. Thời gian hết tuần.
Chiều:  - 14giờ 00: Các đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVPTU), Nguyễn Đức Khánh (PPTH), Nguyễn Đức Hạnh (PPTH) họp xem xét một số trường hợp khiếu nại kéo dài. Địa điểm phòng họp B-Tỉnh ủy.
             - 16 giờ 00: Tổ nữ công của Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức giao lưu họp mặt chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. Tại nhà ăn Tỉnh ủy.
Thứ ba (07/3):
Sáng:  - 7giờ 30: Các đ/c Nguyễn Đức Khánh (PPTH), Nguyễn Đức Hạnh (PPTH) dự tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- Phòng Quản trị đi sửa máy phô tô tại Đồng Nai.
Chiều: - 13 giờ 30’: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVPTU) dự kiểm điểm BCS Đảng UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.      
Thứ tư (08/3):
Sáng:    - 6 giờ 00: Đ/c Nguyễn Lý Thanh Tâm (PP TC-HC) đi nhận tài liệu tại Cục Quản trị - T78 TP Hồ Chí Minh. (Xe 1178).
- 6 giờ 45: Các đồng chí UV BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, đ/c Trương Thị Chang (NV PQT), đ/c Phạm Văn Quân (NV PQT), đ/c Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Nhung (NV Nhà khách) tham gia giao lưu VHVN-TDTT chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 tại Liên đoàn lao động tỉnh. Thời gian: cả ngày.
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).  
Chiều:       - 14 giờ 00: Các Đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVPTU), Bùi Gia Khánh (PPTH) dự  cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 3/2017. Địa điểm : Phòng tiếp doanh nghiệp Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 3/2017. tại Hội trường B-Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ năm (09/3):      
Sáng:        - 08 giờ 00: Các đ/c Dương Thanh Huân (PCVP), Bùi Gia Khánh (PPTH) dự hội  nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2016 cụm thi đua 7 tỉnh miền Đông Nam bộ. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Chiều:       - 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVPTU) dự Hội nghị sơ kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đến năm 2016, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020. Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Thứ sáu (10/3):
Sáng:        - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
 
 
                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG                                          
                                                                                                 Đã ký                       
                                                                                      
 
                                                                                    Nguyễn Văn Khánh