20:33 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần 41
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần 41

Ngày ban hành 06/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 123 | Tải về : 77 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                          Đồng Xoài, ngày 06 tháng 10 năm 2017
                                    
    
                                                            LỊCH LÀM VIỆC
                                                 CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
                          Tuần thứ 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)
 
Thứ hai (09/10):
  Sáng:
           - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban lãnh đạo tuần 41/2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
           Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh, Phó văn phòng.
Chiều:
            - 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
            - 13 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ huyện Hớn Quản. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản. Xe 93A-5969. 
Thứ ba (10/10):
 Sáng:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng ban Thường trực làm việc tại trụ sở.
          - 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng chuyền. Địa điểm: Sân cơ quan và Sân cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đồng chí Ban Tổ chức Giải Bóng chuyền ngành dân vận, theo Quyết định số 81 – QĐ/BDVTU.
Thứ tư (11/10):  
 Sáng:
            - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2017. Nội dung: về kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969. 
            - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban dự khai mạc Gải Bóng chuyền Ngành dân vận. Địa điểm: Sân cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, công chức cơ quan.
           - 08 giờ 30’: Lãnh đạo ban phân công đồng chí Đing Ngọc Sinh - Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo dự họp giải quyết vụ việc tôn giáo. Địa điểm: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).
Chiều:
         - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo ban dự Giải Bóng chuyền ngành dân vận.
         - 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định 602 – QĐ/TU. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thứ năm (12/10):
 Sáng:
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì Hội nghị Hội nghị triển khai nhân các rộng mô hình, điển hình dân vận khéo và giao ban công tác Dân vận qúy III, năm 2017. Địa điểm: Hội trường B, Công an tỉnh. Xe 93A-5969. 
         Thành phần: Cùng dự các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Văn phòng.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (13/10):
   Sáng:
         - 09 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự họp Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 16 khóa X. Địa điểm: Hội trường Tỉnh Đoàn.
          - 06 giờ 00’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng ban Thường trực tham gia Đoàn đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản, thời gian từ ngày 13/10/2017 - 26/10/2017 (Xe 93A-5969 đưa đón ra sân bay Tân Sơn Nhất).
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
        - 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
                                                                              T/L TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                  
- VP, PCM;                                                                                
- LX CQ;                                                                                          
- Lưu VT.                                                                         Đã ký
 
                                                                                   
                                                                                  Bùi Văn Dũng