20:34 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần 42
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần 42

Ngày ban hành 12/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 116 | Tải về : 60 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                             
     Đồng Xoài, ngày 13 tháng 10 năm 2017
                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                                         CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
                 Tuần thứ 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)
 
Thứ hai (16/10):
  Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban tuần 42/2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.
* Đồng chí Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng ban Thường trực tham gia Đoàn đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản, thời gian từ ngày 13/10/2017 - 26/10/2017.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ Khối thi đua số 2. Địa điểm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
- 17 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự liên hoan cùng với tập thể CBCC cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: cơ quan UBKT Tỉnh ủy. 
   Thứ ba (17/10):
 Sáng:
          - 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Bùi Thành An - Trưởng phòng DVNN, Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng DVNN dự họp Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân theo Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/9/2017 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969. 
          * Phòng DVNN tham mưu chuẩn bị nội dung, Thư mời thành phần dự họp.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng đi giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long, (thời gian 01 ngày).
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị về chế độ chính sách của công nhân lao động Công ty TNHH Sang Hun. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.    
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Tổ biên tập xây dựng Đề án. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban đi giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long. Xe 93A-5969.  
          - 19 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự liên hoan gặp mặt và giao lưu văn nghệ Nghĩa tình biên giới tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Xe 93A-5969. 
Thứ tư (18/10):  
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng đi giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, (thời gian 01 ngày).
Chiều:
          - 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự làm việc với Bí thư Tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu đoàn thanh niên tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
          - 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban cử Phòng Đoàn thể và các hội dự Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ ngày trở về” cho nữ phạm nhân tại trại giam Tống Lê Trân. Địa điểm: tại trại giam Tống Lê Trân.
Thứ năm (19/10):
 Sáng:
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (20/10):
   Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban làm việc tại trụ sở
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng đi giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận. Địa điểm: Hội trường trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long, (thời gian 01 ngày).
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ bảy (21/10):
   Sáng:
- 07 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Bùi Thành An - Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước tham gia Đoàn công tác khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho CBCC Tiểu khu quân sự tỉnh KaRaTie, Campuchia. Địa điểm: Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Để làm thủ tục xuất cảnh)
Chủ nhật (22/10):
   Sáng:
- 07 giờ 00’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Bùi Thành An - Trưởng     Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước tham gia Đoàn công tác khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho CBCC Tiểu khu quân sự tỉnh Monđulkiri, Campuchia. Địa điểm: Cửa khẩu Hoàng Diệu (Để làm thủ tục xuất cảnh)
 
                                                                              T/L TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                  
- VP, PCM;                                                                                
- LX CQ;                                                                                       
- Lưu VT.                                                                            Đã ký
 
                                                                                   
                                                                                  Bùi Văn Dũng