23:24 EDT Thứ ba, 22/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần 48
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần 48

Ngày ban hành 24/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 114 | Tải về : 58 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                          Đồng Xoài, ngày 24 tháng 11 năm 2017                                                         
     
                                                     LỊCH LÀM VIỆC
                                       CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
                     Tuần thứ 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)
 
Thứ hai (27/11):
  Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban tuần 48/2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.
           - 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự làm việc với Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ về thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực làm việc tại trụ sở.
          - 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị sơ kết kết quả phối hợp triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
          - 15 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Họp Ban đề thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ ba (28/11):
 Sáng:
             - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2017 (thời gian: cả ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.    
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Thứ tư (29/11):  
 Sáng:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (thời gian: 1,5 ngày). Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:
          - 14 giờ 00’: Các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Văn phòng tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Thứ năm (30/11):
 Sáng:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Văn phòng tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban họp tổ HĐND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp HĐND tỉnh. Xe 93A-5969.
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Thứ sáu (01/12):
   Sáng:
          - 08 giờ 00’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bí thư chi bộ chủ trì họp chi bộ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
          Thành phần: Các đồng chí đảng viên
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                  
- VP, PCM;                                                                                
- LX CQ;                                                                                       
- Lưu VT.                                                                        Đã ký
                                                                    
 
                                                                                  Bùi Văn Dũng