08:37 EDT Thứ sáu, 20/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 02/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 02

Ngày ban hành 08/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 124 | Tải về : 94 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                            
     Đồng Xoài, ngày 05 tháng 01 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)
Thứ bảy (06/01):
 Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Lễ công bố Quyết định ra mắt Ban trị sự Phật giáo lâm thời tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Văn phòng lâm thời Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước (Chùa Quang Minh), phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Xe 93A-5969
* Đồng chí Đinh Ngọc Sinh – Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo cùng dự
- 10 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Lễ giỗ cho anh linh các liệt sỹ và hương linh đồng bào yêu nước đã tử nạm trên chiến trường Phước Long. Địa điểm: Đền thờ anh linh các liệt sỹ và hương linh đồng bào đã tử nạm tại đồi Băng Lăng, xã Sơn Giang, thị xã Phước Long. Xe 93A-5969
 Chủ nhật (07/01):
 Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị tổng kết Đề án 750 giai đoạn 2013-2017. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú. Xe 93A-2278
* Phòng Đoàn thể và các hội tham mưu chuẩn bị tài liệu bài phát biểu (nếu có) và phân công lãnh đạo phòng dự hội nghị
 Thứ hai (08/01):
 Sáng:
 - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban tuần 02/2018. Địa điểm: Phòng họp cơ quan
 Thành phần: lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.
 Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh năm 2017. Địa điểm: tại Hội LHPN tỉnh. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Khắc Hạnh – Phó văn phòng dự Hội nghị tổng kết hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2017. Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 Thứ ba (09/01):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự kiểm điểm Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2017. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Xe 93A-2278
- 11 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự cơm thân mật cùng CBCC Ngành thuế. Địa điểm: Cục Thuế tỉnh
Chiều:
 - 13 giờ 30’: Các đồng lãnh đạo Ban  làm việc tại trụ sở.
 - 14 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng, Phạm Minh Hùng – Chuyên viên Văn phòng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh. Xe 93A-2278
Thứ tư (10/01):  
 Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
        - 08 giờ 00’: Các đồng chí lãnh đạo Ban, Chánh, Phó văn phòng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, chuyên viên Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh. Xe 93A-5969, Xe 93A-2278
Chiều:
 - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
 - 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự kiểm điểm Tập thể và các nhân các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Thứ năm (11/01):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.    
Chiều:
- 14 giờ 00’: Các đồng chí lãnh đạo Ban dự Hội nghị cán bộ công chức đầu năm 2018. Địa điểm: Phòng họp cơ quan
Thành Phần: Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan
Thứ sáu (12/01):
   Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp các Tổ công tác tuyên truyền vận động các hộ dân khiếu kiện theo Kế hoạch số 81 - KH/TU. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Tổ trưởng các tổ công tác
 Đồng chí Bùi thành An – Trưởng phòng, đồng chí Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước tham mưu chuẩn bị tài liệu và dự họp.    
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
  - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.    
 
                                                                           T/L TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                  
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                         
- Lưu VT.                                                                                       
 
 
 
                                                                               Bùi Văn Dũng