20:27 ICT Thứ tư, 20/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 29/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 29

Ngày ban hành 17/07/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 178 | Tải về : 95 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      
    Đồng Xoài, ngày  14  tháng 7  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 29 (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)
 
Chủ nhật (16/7):
 Tối:
- 18 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự tiếp Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm Trung ương. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy. Xe 93A-0666.
Thứ hai (17/7):
 Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực chủ trì họp giao ban lãnh đạo tuần 29/2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng.
* Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban đi dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh khoá 66. Địa Điểm: Học viện Quốc phòng. Thời gian: Từ ngày 19/6 đến 21/7/2017.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự buổi làm việc Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm Trung ương.  Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A: 0666.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban chủ trì họp Đoàn khảo sát, nghiên cứu công tác Dân vận theo Kế hoạch số 77 – KH/BDVTU. Địa điểm: Phòng họp cơ quan
* Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng DT-TG, Văn phòng, phòng ĐT.
Thứ ba (18/7):
 Sáng:
 - 08 giờ 00’: Tổ đảng 2 họp định kỳ tháng 7/2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Mời dự: Các đồng chí đảng viên Tổ đảng 2.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Tổ đảng 1 họp định kỳ tháng 7/2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Mời dự: Các đồng chí đảng viên Tổ đảng 1.
Thứ tư (19/7):  
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Lý Trọng Nhân  - Phó trưởng ban làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động Hội Đông y 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2017.  Địa điểm: Hội trường liên hiệp các Hội tỉnh Bình Phước. Xe 93A: 0666.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực chủ trì họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.
Nội dung: Cho ý kiến báo cáo Đề án tinh giảm biên chế và xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, MT và các tổ chức chính trị - xã hội, theo Hướng dẫn số 18 – HD/BTCTU ngày 21/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Văn phòng tham mưu chuẩn bị nội dung).
Thứ năm (20/7):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban chủ trì Đoàn khảo sát, nghiên cứu công tác Dân vận theo Kế hoạch số 77 – KH/BDVTU. Địa điểm: Xã Tân Tiến huyện Bù Đốp. Xe 93A: 0666.
* Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng DT-TG, Văn phòng, phòng ĐT (Đoàn tập trung tại cơ quan lúc 05 giở 30’ sang để cùng đi).
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực,Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban chủ trì Đoàn khảo sát, nghiên cứu công tác Dân vận theo Kế hoạch số 77 – KH/BDVTU. Địa điểm: Ban Dân vận Huyện ủy Bù Đốp. Xe 93A: 0666.
* Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng DT-TG, Văn phòng, phòng ĐT.
Thứ sáu (21/7):
  Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
 
  
Nơi nhận:                                                             T/L TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                           
- Lưu VT.                                                                       Đã ký
                                                                                          
                                                                             
                                                                               Bùi Văn Dũng