07:56 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 42/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 42

Ngày ban hành 17/10/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 204 | Tải về : 115 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                              
   Đồng Xoài, ngày  14 tháng 10  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 42 (từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016)

   
Thứ hai (17/10):
Sáng:
- 07 giờ 30: Các đồng chí lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Khắc Hạnh – Phó Văn phòng, Ngưu Tấn Nhu – Phó trưởng phòng DVNN, Phạm Minh Hùng – Chuyên viên Văn phòng đi tập huấn Dân quân tự vệ. Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đồng Xoài (Thời gian 02 ngày 17 và 18/10/2016).
Chiều:
- 14 giờ 00: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực tham dự kỳ họp thư hai (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A: 5969.
- 13 giờ 30: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (18/10):
 Sáng:
- 07 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban dự Lễ khai trương tuyến xe buýt quốc lộ 13. Địa điểm: Trung tâm Thương mại An Lộc, Bình Long. Xe 93A: 5969.
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự họp mặt nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A: 0666. 
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực làm việc tại trụ sở.  
- 08 giờ 30: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban chủ trì đoàn giám sát công tác dân vận về lĩnh vực y tế. Địa điểm: Trung Tâm Y tế, thị xã Bình Long. Xe Sở Y tế.
          Thành phần: Theo Kế hoạch sô 47 – KH/BDVTU – SYT ngày 30/8/2016.
Chiều:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở. 
Tối:
 - 19 giờ 30: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Lễ khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ X năm 2016. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước, đường Hồ Xuân Hương P. Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Xe 93A: 0666.
Thứ tư (19/10):  
 Sáng:
- 08 giờ 00’:  Lê Thị Xuân Trang, UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xe 93A: 5969.
Thành phần: theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 30/9/2016 của Ban Chỉ đạo Kết luận số 80.
- 07 giờ 30: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tham dự kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XIV. Địa điểm: tại thủ đô Hà Nội. (Thời gian từ ngày 19/10/2016 đến ngày 23/10/2016).
 - 07 giờ 30: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự  Họp mặt nữ Cựu chiến binh tiêu biểu năm 2016. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh. Xe 93A: 0666.
 Chiều:
- 13 giờ 30: Đồng chí  Lê Thị Xuân Trang, UVBTV, Trưởng ban dự Họp Thường trực Tỉnh ủy (phiên thứ 31/2016). Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy. Xe 93A: 5969.
Nội dung:
           1. Ban Tổ chức báo cáo công tác đào tạo cán bộ; công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.
2. Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh.
3. Hội Chữ thập đỏ báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
4. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT.
5. UBNDtỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo đề xuất kiến nghị của các ngành.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở. 
Thứ năm (20/10):                            
 Sáng:
 - 07 giờ 30: Các đồng chí lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban dự sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh Bình Phước nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Địa điểm: Hội trường HLHPN tỉnh. Xe 93A: 5969.
 - 13 giờ 30: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (21/10):
   Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 18. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
 Nội dung:
1. Ban Tổ chức báo cáo công tác đào tạo cán bộ;
2.Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông qua nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ.
3. Hội Chữ thập đỏ thông qua nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh.  
4. Thông qua dự thảo chính sách đất đai, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh chủ trì chuẩn bị báo cáo).  
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở. 
- 08 giờ 00: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Lễ tốt nghiệp lớp cao học. Địa điểm: Trường Đại hoc Kinh tế Công nghiệp Long An, tỉnh Long An.
Chiều:
 - 13 giờ 30: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
 
Nơi nhận:                                                          T/L TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                           
- Lưu VT.                                                                           
                                                                                    Đã ký
  
                                                                              Bùi Văn Dũng