07:57 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 43/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 43

Ngày ban hành 21/10/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 195 | Tải về : 105 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                              
   Đồng Xoài, ngày  21 tháng 10  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 43 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016)    
 
Thứ hai (24/10):
Sáng:
- 07 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì họp giao ban tuần 43/2016. Địa điểm: Phòng họp cơ qaun.
          Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.
 * Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh – Phó văn phòng đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (khóa 56) theo Kế hoạch của Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
 - 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì họp cơ quan Qúy III/2016. Địa điểm: Phòng họp cơ qaun.
          Thành phần: CBCC, nhân viên cơ quan.  
Thứ ba (25/10):
 Sáng:
- 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì đoàn giám sát công tác dân vận về lĩnh vực ngân hàng. Địa điểm: tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bình Phước. Xe 93A: 5969.
          Thành phần: Theo Kế hoạch số 92 – KH/BDVTU – NHNN ngày 05/9/2016.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.  
Chiều:
- 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì đoàn giám sát công tác dân vận về lĩnh vực ngân hàng. Địa điểm: tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Phước Long. Xe 93A: 5969.
          Thành phần: Theo Kế hoạch số 92 – KH/BDVTU – NHNN ngày 05/9/2016.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (26/10):  
 Sáng:
- 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì đoàn giám sát công tác dân vận về lĩnh vực ngân hàng. Địa điểm: tại Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Phước. Xe 93A: 5969.
          Thành phần: Theo Kế hoạch số 92 – KH/BDVTU – NHNN ngày 05/9/2016.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
 Chiều:
- 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì đoàn giám sát công tác dân vận về lĩnh vực ngân hàng. Địa điểm: tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Long. Xe 93A: 5969.
          Thành phần: Theo Kế hoạch số 92 – KH/BDVTU – NHNN ngày 05/9/2016.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (27/10):                            
 Sáng:
- 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Đại biểu HĐND tỉnh tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phú Riềng. Địa điểm: tại trụ sở HĐND –UBND huyện Phú Riềng. Xe 93A: 5969.
 - 07 giờ 30: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
 - 13 giờ 30: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (28/10):
   Sáng:
 - 08 giờ 00’: Đồng Lê Thị Xuân Trang, UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp nghiệm thu công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
 - 07 giờ 30: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
 - 13 giờ 30: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.  
 
Nơi nhận:                                                          T/L TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                           
- Lưu VT.                                                                           
                                                                                     Đã ký
 
                                                                                Bùi Văn Dũng