20:32 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 43/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 43

Ngày ban hành 20/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 116 | Tải về : 68 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                            
     Đồng Xoài, ngày 20 tháng 10 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)
 
Thứ hai (23/10):
  Sáng:
          - 08 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.   
* Đồng chí Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, thời gian từ ngày 23/10/2017 - 23/11/2017. Địa điểm:Thành phố Hà Nội.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 14. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy. Xe 93A-5969. 
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Chủ tịch công đoàn chủ trì họp xét chấm điểm nếp sống văn Minh tập thể, cá nhân năm 2017. Địa điểm: Phòng Họp cơ quan tỉnh.
* Thành phần: Các đ/c Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng, Đoàn Công Tứ - Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội, UVBCHCĐ; Nguyễn Thị Anh Thư - Kế toán, UVBCHCĐ.
   Thứ ba (24/10):
 Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành Phần: Các đ/c Nguyễn Tiến Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Thị Lanh -TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Điểu Điều- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Thượng tá Nguyễn Đức Toàn- Phó trưởng phòng phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh; Phan Hữu Đồng- Phó trưởng phòng nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh; Lê Dũng Toàn- Phó Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại diện Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Bù Gia Mập.
          * Phòng DVNN tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu, Thư mời thành phần dự họp.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng đi giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đăng, (thời gian 01 ngày). Xe 93A-5969.    
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (25/10):  
 Sáng:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng , Bùi Thành An – Trưởng phòng, Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng dân vận các cơ quan Nhà nước đi giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận trong hệ thống ngân hàng năm 2017. Địa điểm: tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Bình Phước. Xe 93A-5969.   
- 07 giờ 30’: Đồng chí ban Lý Trọng Nhân – phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Đại hội đại biểu Liên Hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban lãnh đạo tuần 43. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng.
Thứ năm (26/10):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Bùi Thành An – Trưởng phòng, Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng dân vận các cơ quan Nhà nước đi giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận trong hệ thống ngân hàng năm 2017. Địa điểm: tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Bù Đốp. Xe 93A-5969. 
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng, Phạm Minh Hùng – Chuyên viên Văn phòng đi giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Chủ tịch công đoàn tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra văn hóa công sở năm 2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
 - 07 giờ 30’: Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Trần Đức Mậu - Trưởng phòng đoàn thể và các hội dự họp báo về tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến  làm theo lời Bác Khối các cơ quan tỉnh, thành Cụm miền Đông nam bộ lần thứ X, năm 2017. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng, Phạm Minh Hùng – Chuyên viên Văn phòng đi giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Tối:
- 19 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Lễ kết nghĩa trong hoạt động công đoàn của LĐLĐ tỉnh Bình Phước và LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh. Xe 93A-5969.
Thứ sáu (27/10):
   Sáng:
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A-5969.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bùi Thành An – Trưởng phòng dân vận các cơ quan Nhà nước đi giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận trong hệ thống ngân hàng năm 2017. Địa điểm: tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Bù Gia Mập. 
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 08 giờ 30’: Các đồng chí Đoàn Công Tứ - Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Trần Ngọc Thanh – Phó trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng dân vận các cơ quan Nhà nước dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, khóa 35 năm 2017. Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban  làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bí thư chi bộ, Lê Dũng Toàn – Chi ủy viên họp chi ủy. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.  
                                                                              T/L. TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                  
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                          Đã ký
- Lưu VT.                                                                                          
                                                                    
                                                                                  Bùi Văn Dũng