07:58 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 46/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 46

Ngày ban hành 11/11/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 156 | Tải về : 97 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                              
   Đồng Xoài, ngày 11 tháng 11  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 46 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016)    
 
Thứ hai (14/11):
Sáng:
- 07 giờ 30: Các đồng chí lãnh đạo ban làm việc tại trụ sở. 
* Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội. Thời gian: dự kiến đến hết ngày 22/11/2016.
Chiều:
 - 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
  - 14 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Chủ tịch công đoàn chủ trì họp chấm điểm tập thể, cá nhân đoàn viên công đoàn năm 2016. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Ban Chấp hành công đoàn cơ quan, đ/c Nguyễn Thị Anh Đào – Phó Bí thư chi bộ. 
Thứ ba (15/11):
 Sáng:
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Trưởng đoàn dự và tặng quà ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Địa điểm: Khu dân cư thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Xe 93A: 5969.
 Thành phần: Theo Kế hoạch số 79/KH-BVĐ ngày 27/10/2016 của Ban vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” (Thành viên đoàn tập trung tại Ban Dân vận Tỉnh ủy lúc 5 giờ 45’ để cùng đi)
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bí thư chi bộ, Nguyễn Thị Anh Đào – Phó trưởng phòng DVNN, Phó Bí thư chi bộ dự Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại năm 2016 và công tác quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước.
  - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Trưởng Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 55 – KH/BDVTU. Địa điểm: huyện Lộc Ninh. 
Thành phần: Thành viên đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 55 – KH/BDVTU ngày 19/10/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xe HLHPN tỉnh.
  - 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2016. Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh. (Thơi gian 03 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17/11/2016). 
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 15 giờ 00’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Đinh Ngọc Sinh Trưởng phòng DTTG, Nguyễn Khắc Hạnh – Phó Văn phòng, Phạm Minh Hùng – CV Văn phòng kiển tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất Hội nghị tôn giáo. Địa điểm: UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A: 0666.
Thứ tư (16/11):  
 Sáng:
 - 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh Văn phòng, Đinh Ngọc Sinh - Trưởng phòng DTTG, Trần Ngọc Thành – Phó trưởng phòng DTTG dự Hội nghị chức sắc tôn giáo năm 2016. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh. Xe 93A: 5969 và 93A: 0666.
- 08 giờ 00’: Các đồng chí TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban, Nguyễn Khắc Hạnh – Phó Chánh văn phòng, Lê Thị Kim Hiếu  - Văn thư dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án LT13. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.  
Thứ năm (17/11):                            
 Sáng:
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.  
  - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Trưởng Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 55 – KH/BDVTU. Địa điểm: huyện Đồng Phú. 
Thành phần: Thành viên đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 55 – KH/BDVTU ngày 19/10/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xe HLHPN tỉnh.
Chiều:
 - 13 giờ 30: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.  
Thứ sáu (18/11):
   Sáng:
 
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy . Xe 93A: 5969.
 - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. HCM. Xe 93A: 5969 (thời gian 03 ngày, từ 18 đến ngày 20/11/2016).
  - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thong và Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Địa điểm: Trung tâm Thương mại huyện Phú Riềng. Xe 93A: 0666.
 - 07 giờ 30: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
 - 13 giờ 30: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.  
Chủ nhật (20/11):
   Sáng:
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A: 5969 (thời gian 02 ngày: 20 và 21/11/2016).
 
Nơi nhận:                                                          T/L TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;                                           CHÁNH VĂN PHÒNG
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                           
- Lưu VT.                                                                            
                                                                                      Đã ký
 
 
                                                                                Bùi Văn Dũng