07:52 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 47/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 47

Ngày ban hành 18/11/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 176 | Tải về : 91 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                              
   Đồng Xoài, ngày 18 tháng 11  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 47 (từ ngày 19/11/2016 đến ngày 25/11/2016)    
 
Thứ bảy (19/11):
Sáng:
- 09 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy .Xe 93A: 5969 
Chủ nhật (20/11):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A: 5969 
Thứ hai (21/11):
Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A: 5969 
- 07 giờ 30: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở. 
* Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội. Thời gian: dự kiến đến hết ngày 22/11/2016.
Chiều:
 - 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở. 
Thứ ba (22/11):
 Sáng:
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì họp giao ban tuần. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.  
 Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn. 
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (23/11):  
 Sáng:
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban dự họp Tổ chỉ đạo công tác kiểm điểm tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2016. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. Xe 93A: 5969 
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở
 Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở .
Thứ năm (24/11):                            
 Sáng:
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.  
 Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng.
 - 08 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban chủ trì họp triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.  
 Thành phần: Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Văn phòng.
Chiều:
 - 14 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: HĐND tỉnh. Xe 93A: 5969   
 - 13 giờ 30: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.  
Thứ sáu (25/11):
   Sáng:
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTU, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa X. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A: 5969    
 - 06 giờ 30: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Địa điểm: Ban BVCSSKCB tỉnh. Xe 93A: 0666.
  - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị Tổng kết Hội nạn nhân CĐDC năm 2016. Địa điểm: Số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Phú. Xe 93A: 0666.
Chiều:
 - 13 giờ 30: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.  
 
Nơi nhận:                                                          T/L TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                           
- Lưu VT.                                                                            
                                                                                       Đã ký
       
 
                                                                                
                                                                                 Bùi Văn Dũng