23:25 EDT Thứ ba, 22/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 49/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 49

Ngày ban hành 03/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 111 | Tải về : 67 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                
     Đồng Xoài, ngày 01 tháng 12 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017)
 
Thứ bảy (02/12):
Chiều:
- 16 giờ 00’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị  tri ân Chương trình “Khát vọng sống” và “Chia sẻ nỗi đau” năm 2017 do Hội BT NKT-TMC&BNN tỉnh phối hợp tổ chức. Địa điểm: Tại Nhà hàng Vulia, QL14, P. Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.
Chủ nhật (03/12)
- 08 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự lễ Đặt đá xây dựng Chùa Thanh Tâm. Địa điểm: Chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Xe 93A-5969.
Thứ hai (04/12):
  Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực họp BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa X (thời gian cả ngày). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
          * Các đồng chí Đoàn Công Tứ - Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Trần Ngọc Thành – Phó trưởng phòng DT và Tôn giáo, Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước đi học Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 35 (thời gian từ ngày 04/12 đến ngày 26/01/2018. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
   Thứ ba (05/12):
 Sáng:
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh Văn phòng, Bùi Thành An - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Trần Đức Mậu - Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Đinh Ngọc Sinh - Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo dự Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2017 các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ. Địa điểm: Tại Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Bà Rịa - Vũng Tàu. Xe 93A-5969.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực tiếp công dân, do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước chủ trì. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
          - 07 giờ 25’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12/2017 bằng hình thức trực tuyến. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Thứ tư (06/12):  
 Sáng:
- 08 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh Văn phòng, Bùi Thành An - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Trần Đức Mậu - Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Đinh Ngọc Sinh - Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo dự Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2017 các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ. Địa điểm: Tại Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Bà Rịa - Vũng Tàu. Xe 93A-5969.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX (thời gian: đến hết ngày 08/12). Địa điểm: Hội trường tỉnh. 
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Thứ năm (07/12):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực tiếp tục dự Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A-5969.
           - 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Thứ sáu (08/12):
   Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực tiếp tục dự Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A-5969.
 
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.            
Chiều:
 - 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Chủ tịch HĐTĐKT ngành dân vận chủ trì họp xét thi đua năm 2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Các đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh Văn phòng, Bùi Thành An - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Trần Đức Mậu - Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Đinh Ngọc Sinh - Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Nguyễn Khắc Hạnh – Phó Văn phòng.
Văn phòng, các phòng chuyên môn tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu: Chấm điểm thi đua ngàng dân vận; BCĐQCDC cơ sở; BCĐ Công tác tôn giáo.
 
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                  
- VP, PCM;                                                                                
- LX CQ;                                                                       Đã ký  
- Lưu VT.                                                                                        
                                                                    
 
                                                                                  Bùi Văn Dũng