07:52 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 50/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 50

Ngày ban hành 09/12/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 159 | Tải về : 91 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                              
   Đồng Xoài, ngày  09 tháng 12  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Tuần thứ 50 (từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016)    
 
Thứ hai (12/12):
Sáng:
  - 07 giờ 45’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016. Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xe 93A: 5969.
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực,TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
* Đồng chí Đoàn Công Tứ - Phó trưởng phòng ĐTHQC nghỉ phép năm 2016, thời gian từ ngày 08/12/2016-16/12/2016.   
Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí  lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở. 
Thứ ba (13/12):
 Sáng:
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy . Xe 93A: 5969
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
   - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Ngưu Tấn Nhu – Phó trưởng phòng DTTG dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp. Xe 93A: 0666.
Chiều:
   - 14 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự buổi kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Địa điểm: Tỉnh đoàn. Xe 93A: 5969.
* Phòng ĐTHQC phối hợp tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu cho đồng chí Trưởng ban dự buổi làm việc (thời gian trước 15 giờ ngày 12/12/2016).
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (14/12):  
 Sáng:
 - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền Đông Nam Bộ năm 2016. Địa điểm: Tỉnh đoàn. Xe 93A: 5969
* Phòng ĐTHQC phối hợp tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu cho đồng chí Trưởng ban dự buổi làm việc (thời gian trước 15 giờ ngày 12/12/2016)
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban dự Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.   (thời gian cả ngày). Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A: 0666.
Tối:  
- 18 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự tiếp lãnh đạo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư TP. Hồ Chí Minh dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Sơ kết 2 năm hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa tỉnh Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo. Xe 93A: 5969
Thứ năm (15/12):                            
 Sáng:
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UV BTV, Trưởng ban dự Lễ Tuyên dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2016 và tổng kết 5 năm phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016. Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài. Xe 93A: 5969
 * Phòng ĐTHQC phối hợp tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu cho đồng chí Trưởng ban dự buổi làm việc.(thời gian trước 02 ngày làm việc).
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
  - 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Văn phòng báo cáo kết quả tổng hợp nhận xét, đánh giá phân loại công chức của các phòng năm 20126.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Chánh Văn phòng.
Tối:
- 18 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự tiếp Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành khu vực Đông – Tây Nam Bộ. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy. Xe 93A: 5969
Thứ sáu (16/12):
   Sáng:
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016 khu vực Đông – Tây Nam Bộ. Địa điểm: Hội trường Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh, KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài. Xe 93A: 5969
* Phòng ĐTHQC phối hợp tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu cho đồng chí Trưởng ban dự buổi làm việc.(thời gian trước 02 ngày làm việc).
 - 07 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, xuất sắc tỉnh Bình Phước năm học 2015-2016. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A: 0666
   - 07 giờ 30’: Đồng chí TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
 - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân – Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh văn phòng dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2016. Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
Chiều:
 - 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Xe 93A: 5969
 - 13 giờ 30’:  Các đồng chí Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở
Thứ bảy (17/12):
   Sáng:
  - 10 giờ 00’: Đồng chí TrịnhThanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Lễ kết nghĩa giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước và Hội Cựu chiến binh tỉnh Kratie, Vương quốc Camphuchia. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xe 93A: 0666.
Nơi nhận:                                                          T/L TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                           
- Lưu VT.                                                                        
                                                                                    Đã ký   
 
                                                                           
                                                                              Bùi Văn Dũng