04:54 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 50/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 50

Ngày ban hành 11/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 102 | Tải về : 58 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                     *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                          
     Đồng Xoài, ngày 08 tháng 12 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)
 
Thứ hai (11/12):
  Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao tuần. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.
* Các đồng chí Đoàn Công Tứ - Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Trần Ngọc Thành – Phó trưởng phòng DT và Tôn giáo, Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước đi học Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 35 (thời gian từ ngày 04/12 đến ngày 26/01/2018. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
          - 15 giờ 00’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự họp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhận Quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
   Thứ ba (12/12):
 Sáng:
           - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
- 10 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bùi Văn Dũng – Chánh Văn phòng dẫn đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đi thăm và làm việc tại huyện Lộc Ninh. Địa điểm: Theo Kế hoách số 125 – KH/BDVTU ngày 07/12/2017.
Thứ tư (13/12):  
 Sáng:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực làm việc tại trụ sở.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác Hội nạn nhân chất độc da cam. Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các hội.
          - 08 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban họp Ban Đề thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.  
- 11 giờ 00’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự bữa tiệc liên hoan mừng Chúa Giáng Sinh. Địa điểm: Nhà Thờ Gx Phú Lương, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Xe 93A-5969.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 19/2017. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Thứ năm (14/12):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017. Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xe 93A-5969.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 13 (mở rộng). Địa điểm: tại Huyện ủy Phú Riềng.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ huyện Bù Gia Mập (mở rộng). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập .
- 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp thi đua ngành dân vận năm 2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: - Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng Trưởng các phòng chuyên môn.
                       - Lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc.   
Thứ sáu (15/12):
   Sáng:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban, Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
          - 08 giờ 00’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
          - 08 giờ 00’: Đồng chí Phạm Minh Hùng, Chuyên viên Văn phòng dự tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm ký số chuyên dùng trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (thời gian 01 ngày). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                  
- VP, PCM;                                                                                
- LX CQ;                                                                                        
- Lưu VT.                                                                        Đã ký
                                                                    
 
                                                                                  Bùi Văn Dũng