04:54 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BDVTU tuần thứ 52/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BDVTU tuần thứ 52

Ngày ban hành 22/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 125 | Tải về : 82 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC
       BAN DÂN VẬN
                  *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                    
     Đồng Xoài, ngày 22 tháng 12 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 51 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)
 
Thứ hai (25/12):
  Sáng:
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban tuần 52/2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
          Thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.
* Các đồng chí Đoàn Công Tứ - Phó trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Trần Ngọc Thành – Phó trưởng phòng DT và Tôn giáo, Lê Dũng Toàn – Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước đi học Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 35 (thời gian từ ngày 04/12 đến ngày 26/01/2018. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp nhận xét, đánh giá phân loại công chức năm 2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
          * Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng.
   Thứ ba (26/12):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Phó Văn phòng, Chuyên viên Văn phòng, Văn thư dự hội nghị Tổng kết công tác dân vận năm 2017. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Xe 93A-5969. Xe 93A-2278
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
  Tối:
- 20 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban dự họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính Khối Đảng MT và đoàn thể. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
Thứ tư (27/12):  
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 18/2017 (thời gian cả ngày). Địa điểm:Tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Xe 93A-5969.
Nội dung: Kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2017.
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trần Đức Mậu - Trưởng phòng đoàn thể vavs các hội, Đinh Ngọc Sinh - Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo đi thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính Khối Đảng MT và đoàn thể. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (thời gian đến hết tuần).
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (28/12):
 Sáng:
- 07 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ban năm 2017. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng chuyên môn, văn phòng.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé năm 2017. Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé. Xe 93A-5969
- 13 giờ 30’: Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể Đảng đoàn MTTQ Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Địa điểm: Tại Ủy ban MTTQ VN tỉnh.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.   
- 14 giờ 00’: Đồng chí Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban, Bí thư chi bộ chủ trì họp chi ủy. Địa Điểm: Phòng họp cơ quan.
* Thành phần: Các đồng chí trong ban chi ủy
Thứ sáu (29/12):
   Sáng:
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng ban dự Hội nghị Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017; đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dạy nghề và hỗ trợnông dân tỉnh. Xe 93A-5969
* Phòng ĐT và các hội tham mưu chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu của lãnh đạo Ban và phân công lãnh đạo phòng dự hội nghị.
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
          - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
 
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Lãnh đạo Ban;                                                   
- VP, PCM;                                                                               
- LX CQ;                                                                                          
- Lưu VT.                                                                           Đã ký                                                                  
 
 
                                                                                 Bùi Văn Dũng