20:34 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần 41
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần 41

Ngày ban hành 06/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 124 | Tải về : 82 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH                            Đồng Xoài, ngày 05  tháng 10  năm 2017                                                         
                *                                       
 
                                     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 41
                              (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 09/10/2017):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC); Đ/c Đặng Thị Oanh (CV VP) đi học lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. (đến hết ngày 11/10/2017)
THỨ BA (ngày 10/10): 
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) làm việc với Lãnh đạo Phòng Nội chính. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ rà soát 728. Địa điểm: Phòng Nội chính.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) đi khám bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ TƯ (ngày 11/10):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2017 . Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó    Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo. Địa điểm: Tại UBND thị xã Đồng Xoài.
-  09 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN) làm việc với phòng Giáo dục huyện Bù Gia Mập theo Kế hoạch của Đoàn 746 về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Địa điểm: tại Phòng Giáo dục huyện Bù Gia Mập.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) họp Đoàn Giám sát 602. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN) làm việc với Thanh tra huyện Bù Gia Mập theo Kế hoạch của Đoàn 746 về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Địa điểm: tại Thanh tra huyện Bù Gia Mập.
THỨ NĂM (ngày 12/10):
Sáng:- 07 giờ 30: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo và giao ban công tác Dân vận qúy III, năm 2017. Địa điểm: Hội trường B – Công an tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc với Lãnh đạo phòng TDCT PCTN. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại  Đề án 546. Địa điểm: Phòng TDCT PCTN.
THỨ SÁU (ngày 13/10): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó  Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
 
 
  
                                                                    T/L TRƯỞNG BAN
                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                   
 
                                                                          (Đã ký)
 
                                                                      Bùi Thị Điệp