15:47 ICT Chủ nhật, 22/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 10/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 10

Ngày ban hành 03/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 105 | Tải về : 64 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                        Đồng Xoài, ngày 02 tháng 03  năm 2018
 
     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 10
    (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/02/2018)
 
 
THỨ HAI (ngày 05/03/2018):
Sáng:- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ủy. Nội dung: Về công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với công tác thi đua -  khen thưởng năm 2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Thế Tân (PCVP)  quyết toán kinh phí và thẩm định báo cáo tài chính - ngân sách đảng năm 2017. Địa điểm: Phòng truyền thống – VPTU.
- Toàn thể nữ Công đoàn viên đi kiểm tra  sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Bùi Thị Hoa (CVVP) dự Họp trù bị (lần 2) chuẩn bị Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Khối thi đua số 1 năm 2017. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA (ngày 06/03): 
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ TƯ (ngày 07/03):
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2018 (Thời gian cả ngày). Địa điểm: Tại phòng B- Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Phạm Thị Thu Sương (CV phòng TDCT PCTN); Đ/c Lê Văn Sỏi (CV VP); Đ/c Lê Thế Hoàng (CVVP) đi hiến máu. Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM (ngày 08/03):
- 08 giờ 00: Họp công đoàn. Nội dung: Tọa đàm kỷ niệm ngày 08/3. Thành phần: Toàn thể Công đoàn viên. Địa điểm: Phòng họp BNCTU. 
THỨ SÁU (ngày 09/03):
- 08 giờ 00: Họp Hội đồng sáng kiến của Ban Nội chính. Nội dung: Thông qua dự thảo Hướng dẫn một số quy  định xét và công nhận sáng kiến cơ sở. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
                                                                                   T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                            (Đã ký)
 
 
                                                                                       Bùi Thị Điệp