06:53 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 14/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 14

Ngày ban hành 01/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 73 | Tải về : 39 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                         
                *                                                                         Đồng Xoài, ngày 29 tháng 03  năm 2018  


     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 14
  (từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018)
 
 
THỨ HAI (ngày 02/04/2018):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) họp trao đổi thống nhất về chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- Đ/c Lê Văn Trọng (PTP TDCT PCTN) nghỉ phép năm đến hết ngày 18/4/2018.
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC) đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
- Đ/c Đặng Thị Oanh (CVVP) nghỉ phép đến hết ngày 04/4/2018.
THỨ BA (ngày 03/04): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
-14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Giao ước thi đua năm 2017, Phát động thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2018. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (ngày 04/04):
Sáng:- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2018. Địa điểm: Tại phòng B - Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc với Trưởng phòng TDCT PCTN. Nội dung: Báo cáo tình hình công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Rà soát 912. Địa điểm: Phòng Họp BNCTU. 
THỨ NĂM (ngày 05/04):
- 07 giờ  30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 11 – Khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan
THỨ SÁU (ngày 06/04):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
 
 
                                                                              T/L TRƯỞNG BAN
                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
                                                                                       (Đã ký)
 
 
 
                                                                                   Bùi Thị Điệp