23:44 EDT Chủ nhật, 17/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 16/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 16/2018

Ngày ban hành 13/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thế Tân
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 103 | Tải về : 49 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                                                               Đồng Xoài, ngày 13 tháng 04  năm 2018  

     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 16
  (từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018)
 
 
THỨ HAI (ngày 16/04/2018):
Sáng:- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban – Đại biểu HĐND tỉnh) đi giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh (theo Kế hoạch số 05/KH-HĐND-DT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh). Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
- Đ/c Lê Văn Trọng (PTP TDCT PCTN) nghỉ phép năm đến hết ngày 18/4/2018.
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC) đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thế Tân (PCVP); Đ/c Lê văn Sỏi (CVVP) phối hợp với Viễn thông kiểm tra, kỹ thuât để tổng duyệt trực vận hành  Hội nghị trực tuyến phổ biến BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015 sáng ngày 17/4/2018. Địa điêm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 17/04): 
- 08 giờ 00: Toàn thể CBCVNV Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến phổ biến BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015. Địa điêm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 18/04):
- 10 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Công tác của Tỉnh ủy Tiền Giang do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 19/04):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban; Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP TDCTCCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN) đi nắm tình hình an ninh biên giới.( Phòng TDCT CCQNC chuẩn bị nội dung)
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); làm việc tại cơ quan. 
THỨ SÁU (ngày 20/04):
Sáng:- 07 giờ 30: - Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự Đại Hội công đoàn tỉnh Bình Phước lần X, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:- 14 giờ 00: Lãnh đạo Ban làm việc với phòng TDCT PCTN. Nội dung: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTN đối với các tổ chức đảng và đảng viên. (Theo Quyết định số 959-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                          (Đã ký)
 
 
                                                                                   Nguyễn Thế Tân