08:04 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 19/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 19

Ngày ban hành 04/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 106 | Tải về : 41 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                                                       Đồng Xoài, ngày 04 tháng 05  năm 2018   
 
   LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 19
   (từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018)
 
  
THỨ HAI (ngày 07/05/2018):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 08/05): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trần Thị Hồng lê (PTP TDCT CCQNC) làm việc với Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ TƯ (ngày 09/05):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban)  làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban – Đại biểu HĐND tỉnh) tham gia Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh. Địa điểm: Tại UBND huyện Lộc Ninh.
THỨ NĂM (ngày 10/05):
Sáng:- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban – Đại biểu HĐND tỉnh) tham gia Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đăng. Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Bù Đăng.
Chiều:- 14 giờ 30: Họp đoàn Kiểm tra 959. Thành phần: Theo Quyết định 959-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp BNCTU. 
THỨ SÁU (ngày 11/05):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP TDCTCCQNC) đi nắm tình hình an ninh biên giới.( Phòng TDCT CCQNC chuẩn bị nội dung)
 
 
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                          (Đã ký)
 
 
                                                                                     Bùi Thị Điệp