08:03 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 20/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 20

Ngày ban hành 11/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 100 | Tải về : 50 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                                           Đồng Xoài, ngày 11 tháng 05  năm 2018   
                               
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 20
(từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018)
 
 
THỨ HAI (ngày 14/05/2018):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC) đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
- Đ/c Bùi Đức Thưởng (CV phòng  TDCTCCQNC) nghỉ phép năm đến hết (ngày 17/5/2018).
THỨ BA (ngày 15/05): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban);Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 45: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN – Phó Bí thư) dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 16/05):
Sáng:- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) dự  hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) báo cáo Kế hoạch  triển khai, thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 17/05):
Sáng:- 07 giờ 45: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Bandự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến. Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh.
- 08 giờ 30: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Lãnh đạo phòng TDCT PCTN làm việc với Thường trực Đảng ủy Sở Y tế. Địa điểm: Tại sở Sở Y tế.
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) họp Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU (ngày 18/05):
- 08 giờ 00: Họp Đoàn Rà soát 728. Thành phần: Theo Quyết định 728 của Tỉnh ủy gồm  Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Trần Thị Hồng Lê (PTP TDCT CCQNC). Địa điểm: Phòng họp BNCTU
 
                                                                                T/L TRƯỞNG BAN
                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                          (Đã ký)
 
 
                                                                                     Bùi Thị Điệp