00:13 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 21/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 21

Ngày ban hành 18/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 113 | Tải về : 59 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                                              Đồng Xoài, ngày 18 tháng 05  năm 2018   
                               
  LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 21
 (từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018)
 
  
THỨ HAI (ngày 21/05/2018):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) đi nghiên cứu kinh nghiệm công tác PCTN tại Trung Quốc. (đến hết ngày 31/5/2018 theo QĐ số 1002-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy).
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) đi khám, chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh (Đến hết ngày 23/5/2018)
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Bùi Đức Thưởng (CV phòng  TDCTCCQNC) đi tập huấn cán bộ Ban chỉ huy quân sự cơ quan. Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh (Đến hết ngày 27/5/2018).
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC) đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
THỨ BA (ngày 22/05): 
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 23/05):
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) dự họp Ban dân tộc HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B, trụ sở HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 24/05):
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00:  Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) họp đoàn giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên (Theo Quyết định  sô 961-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
THỨ SÁU (ngày 25/05):
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
 
 
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                          (Đã ký)
 
 
                                                                                     Bùi Thị Điệp