00:16 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 22/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 22/2018

Ngày ban hành 25/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 65 | Tải về : 32 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN NỘI CHÍNH                                                                          
                *                                                                              Đồng Xoài, ngày 25 tháng 05  năm 2018   
                                      
     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 22
  (từ ngày 28/05/2018 đến ngày 02/05/2018)
   
 
THỨ HAI (ngày 28/05/2018):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) đi nghiên cứu kinh nghiệm công tác PCTN tại Trung Quốc. (đến hết ngày 31/5/2018 theo QĐ số 1002-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy).
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC) đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
THỨ BA (ngày 29/05): 
- 08 giờ  00: Cấp ủy Chi bộ Ban nội Chính làm việc với Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ qua tỉnh (Theo Quyết định 372-QĐ/ĐUK ngày 22/5/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước). Mời dự : đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 30/05):
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) họp Ban bảo vệ an ninh trong diễn tập khu vực có một phần thực binh tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 31/05):
- 13 giờ 30:  Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban- Đại biểu HĐND tỉnh) đi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Sơn và xã Bình Tân. Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Sơn
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị  tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành số 02/QCPHLN/VKS-CA-CT-CHQ-BĐBP-CCKL-CCQLTT ngày 21/11/2014 và Lễ ký kết Quy chế phối hợp sửa đổi và thay thế. Địa điểm: Hội trường VKSND tỉnh. 
THỨ SÁU (ngày 01/06):
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) dự Hội  nghị công bố quyết định văn phòng phục vụ chung của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
 
 
 
                                                                                                  T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                                          (Đã ký)
 
 
                                                                                                      Bùi Thị Điệp