00:13 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 23/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 23

Ngày ban hành 02/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 93 | Tải về : 38 Tải về
Nội dung chi tiết
 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                             
                *                                                               Bình Phước, ngày 01 tháng 06  năm 2018  
   
 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 23
 (từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018)
 
 
 
THỨ HAI (ngày 04/06/2018):
Sáng:- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC) đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
Chiều:- 14 giờ 00: Họp Chi ủy - Lãnh đạo Ban đột xuất. Thành Phần: Chi  ủy Chi bộ; Lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 05/06): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 06/06):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) ; Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 07/06):
- 08 giờ  00: Chi bộ Ban nội Chính làm việc với Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ qua tỉnh (Theo Quyết định 372-QĐ/ĐUK ngày 22/5/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước).Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ SÁU (ngày 08/06):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban), Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
 - 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
 
THỨ BẢY(ngày 09/06):
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 07/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,                     
- Các đ/c PTB,                                                            
- Các Phòng nghiệp vụ,                                                             
- Lái xe,
- Lưu BNCTU.
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 

Quách Thị Ánh