22:23 ICT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 25/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 25

Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 85 | Tải về : 38 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                                             Bình Phước, ngày 14 tháng 06  năm 2018  
 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 25
 (từ ngày 16/06/2018 đến ngày 24/06/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 16/06/2018):
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban- Trực Lãnh đạo); Đ/c Phạm Đức Thuận (Chính trị viên); Đ/c Bùi Văn Dũng (Nhân viên); Đ/c Lê Văn Sỏi (Chiến sỹ) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
CHỦ NHẬT (ngày 17/06/2018):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Bùi Đức Thưởng (Chỉ huy phó); Đ/c Nguyễn Văn Kha (Chiến sỹ); Đ/c Lê Thế Hoàng (Chiến sỹ) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
THỨ HAI (ngày 18/06/2018):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Trần  Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) nghỉ phép năm 2018 (Đến hết ngày 03/7/2018).
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC)  đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
- Đ/c Nguyễn Thế Tân (Chính trị viên phó); Đ/c Nguyễn Văn Kha (Chiến sỹ); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (Chiến sỹ) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
THỨ BA (ngày 19/06): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Bùi Thị Điệp (TP TDCT CCQNC); Đ/c Trần Thị Hồng Lê (PTP TDCT CCQNC); Đ/c Đặng Thị Oanh (CV Phòng TDCT CCQNC) dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước.
- Đ/c Phạm Đức Thuận (Chính trị viên); Đ/c Lê Văn Sỏi (Chiến sỹ); Đ/c Bùi Văn Dũng (Nhân viên) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
THỨ TƯ (ngày 20/06):
Sáng:- 08 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
-  Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban – Đại biểu HĐND tỉnh) họp Ban dân tộc HĐND tỉnh. Địa điểm: HĐND tỉnh
- Đ/c Nguyễn Thế Tân (Chính trị viên phó); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( Tiểu đội trưởng); Đ/c Phạm Thị Thu Sương (Chiến sỹ) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
THỨ NĂM (ngày 21/06):
Sáng:- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30 đến 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban- Trưởng Đoàn kiểm tra 746  ); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN-  thư ký Đoàn kiểm tra 746)  báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên.  Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
-  Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Lê Văn Trọng (PTP TDCT PCTN); Đ/c Nguyễn Văn Kha (CV phòng TDCT PTCN) làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh. Địa điểm: Trụ sở  Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Đ/c Bùi Đức Thưởng (Chỉ huy phó); Bùi Văn Dũng (Nhân viên); Đ/c Lê Thế Hoàng (Chiến sỹ) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
THỨ SÁU (ngày 22/06):
Sáng:- 08 giờ 30 đến 09 giờ 00:  Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
 - Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về khảo sát xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, cấp huyện. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) đi tổng kết lớp Cao cấp lý luận chính trị. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh,
- Đ/c Phạm Đức Thuận (Chính trị viên); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( Tiểu đội trưởng); Đ/c Trần Thị Hồng Lê (PTP TDCT CCQNC) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
THỨ BẢY (ngày 23/06):
- Đ/c Nguyễn Thế Tân (Chính trị viên phó); Đ/c Lê Văn Sỏi (Chiến sỹ); Bùi Văn Dũng (Nhân viên) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
CHỦ NHẬT (ngày 24/6):
- Đ/c Bùi Đức Thưởng (Chỉ huy phó); Đ/c Nguyễn Văn Kha (Chiến sỹ); Đ/c Lê Thế Hoàng (Chiến sỹ) trực tăng cường bảo vệ cơ quan (thực hiện Công văn  2202-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước).
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,   
- Các đ/c PTB,            
- Các Phòng nghiệp vụ,    
- Lái xe,
- Lưu BNCTU.
 
 
TRƯỞNG BAN
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 

Lê Văn Uy