21:58 ICT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 27/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 27

Ngày ban hành 02/07/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Văn Uy
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 53 | Tải về : 30 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                                                        Bình Phước, ngày 29 tháng 06  năm 2018  
 
 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 27
(từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018)
 
 
 
THỨ HAI (ngày 02/07/2018):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Trần  Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) nghỉ phép năm 2018 (Đến hết ngày 03/7/2018).
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC)  đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
THỨ BA (ngày 03/07): 
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban)  tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018. (do Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm) Cùng tiếp Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban). Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Chiều:-  14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban)  dự họp Thường trực Tỉnh ủy,  phiên thứ 19/2018 . Nội dung: Tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 04/07):
- 09 giờ 00: Lãnh đạo Ban làm việc với Trưởng, phó các phong nghiệp vụ. Nội dung: Thông qua dự thảo nội dung giao ban công tác Nội chính và PCTN 06 tháng đầu năm 2018. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 05/07):
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018.. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 07 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước năm 2018. Địa điểm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước.
-  Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 06/07):
- Từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban)  dự họp Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung:  Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Phạm Đức Thuân (TP TDCT PCTN); Đ/c Lê Thế Hoàng (Chuyên viên) làm việc với UBND huyện Hớn Quản (Theo Kế hoạch làm việc của Đoàn Rà soát 912). Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản .
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,   
- Các đ/c PTB,               
- Các Phòng nghiệp vụ,        
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
 
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 

Lê Văn Uy