18:59 EDT Thứ hai, 23/04/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 28/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 28

Ngày ban hành 09/07/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 163 | Tải về : 101 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                         Đồng Xoài, ngày 7  tháng 07  năm 2017
 
  LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 28
 (từ ngày 10/07/2017 đến ngày 14/7/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 10/07/2017):
Sáng:- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần.Thành phần: Toàn thể CBCCNV.
Chiều:-  Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Làm việc với Trưởng phòng TDCT CCQNC. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình thực hiện CV 1451 ngày 07/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP TDCT CCQNC) dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Cục THADS tỉnh.
THỨ BA (ngày 11/07):  
- 07 giờ 30:  Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC- Đại biểu HĐND tỉnh) dự kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, Khóa IX. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Thời gian: Cả ngày.
THỨ TƯ (ngày 12/07):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Làm việc với Văn phòng. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình triển khai việc thực hiện Đề án vị trí việc làm. Địa điểm :Phòng họp BNCTU.
- 07 giờ 30:  Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC- Đại biểu HĐND tỉnh) tiếp tục dự kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, Khóa IX. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Thời gian: Cả ngày.
THỨ NĂM (ngày 13/07):
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) làm việc với phòng TDCT PCTN. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình tham mưu, triển khai, thực hiện CV 1417 ngày 20/6/2017 của Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm :Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục V28 (Bộ Công an). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 14/07):  
- 07 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); (Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi kiểm tra tại BCS Đảng TAND tỉnh. Địa điểm: TAND tỉnh
 
 
                                                                   T/L TRƯỞNG BAN
                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                  
 
                                                                             (Đã ký)
 
                                                                         Bùi Thị Điệp