22:00 ICT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 28/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 28

Ngày ban hành 09/07/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Văn Uy
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 61 | Tải về : 29 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                                                Bình Phước, ngày 06 tháng 07  năm 2018  

 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 28
 (từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018)
 
THỨ HAI (ngày 09/07/2018):
Sáng:- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban – đại biểu HĐND tỉnh) dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(Thời gian: đến hết ngày 10/7/2018). Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) họp Ban bảo vệ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Địa điểm: Tại phòng B – Tỉnh ủy.
-  Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng  TDCTCCQNC)  đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.(Đến hết tuần).
THỨ BA (ngày 10/07): 
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 11/07):
Sáng:- 07 giờ 30 đến 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (Hội nghị BTV Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban)  dự họp Thường trực Tỉnh ủy,  phiên thứ 22/2018 . Nội dung: UBND tỉnh báo cáo Tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban) họp Đoàn kiểm tra 961. Địa điểm: Sở Nội vụ. 
THỨ NĂM (ngày 12/07) + THỨ SÁU (ngày 13/07):
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban), Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Bùi Đức Thưởng (Chuyên viên); Đ/c Nguyễn Văn Kha (Chuyên viên); Đ/c Lê Văn Sỏi (Chuyên viên) dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (Thời gian: 02 ngày). Địa điểm: tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
 
                                                                          
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,                      
- Các đ/c PTB,              
- Các Phòng nghiệp vụ,       
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
 
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 

Lê Văn Uy