09:26 ICT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 36/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 36

Ngày ban hành 05/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 169 | Tải về : 79 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                        Đồng Xoài, ngày 01  tháng 09  năm 2017
  LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 36
   (từ ngày 05/09/2017 đến ngày 08/9/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 04/09/2017):
- Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên nghỉ bù lễ Quốc khánh 02/9.
THỨ BA (ngày 05/09):  
Sáng:- 07 giờ 30:          Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017 (do Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm) cùng tiếp Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC). Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- Đ/c Bùi Thị Hoa (CVVP) đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính ( Đến hết tuần).
Chiều:- 14 giờ 00: Họp Tổ rà soát 728. Thành phần: Theo Quyết định 728 –QĐ/TU ngày 18/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ TƯ (ngày 06/09):
- 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) làm việc với BTV Huyện ủy Bù Đốp. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra 604.  Địa điểm: Huyện ủy Bù Đốp
THỨ NĂM (ngày 07/09):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Thị Hồng Lê (PTP TDCT CCQNC) họp đoàn 756. Địa điểm: Tại cơ quan UBKTTU.
THỨ SÁU (ngày 08/09):  
Sáng:- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Điệp (CVP); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Lê Thế Hoàng (CV VP) làm việc tại UBND xã Long Hà huyện Phú Riềng.
- 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); (Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) làm việc với BTV Huyện ủy Phú Riềng. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra 604.  Địa điểm: Huyện ủy Phú Riềng.
Chiều:- 14 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Điệp (CVP); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Quách Thị Ánh TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) Đ/c Lê Thế Hoàng (CV VP) làm việc tại UBND xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh.
- 13 giờ 30: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội thảo khoa học thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Địa điểm: Phòng họp của trường Chính trị tỉnh.
 
                                                                    T/L TRƯỞNG BAN
                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                  
 
                                                                                 (Đã ký)
 
                                                                            Bùi Thị Điệp