09:27 ICT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 37/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 37

Ngày ban hành 09/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 129 | Tải về : 82 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                        Đồng Xoài, ngày 07  tháng 09  năm 2017
    LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 37
 (từ ngày 11/09/2017 đến ngày 15/9/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 11/09/2017):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Bùi Thị Hoa (CVVP) đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính ( Đến hết tuần).
- Đ/c Bùi Đức Thưởng (CV phòng TDCT CCQNC) đi thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính ( Đến hết ngày 13/9/2017).
THỨ BA (ngày 12/09): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN) đi kiểm tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Bù Gia Mập (Theo Quyết định 746-QĐ/TU ngày 03/8/2017 của Tỉnh ủy).
- 08 giờ 00: Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN) dự tọa đàm “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 13/09):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 14/09):
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 13/2017. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.  
THỨ SÁU (ngày 15/09): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.
 
                                                                    T/L TRƯỞNG BAN
                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                  
 
                                                                               (Đã ký)
 
                                                                         Bùi Thị Điệp