20:31 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 40/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 40

Ngày ban hành 01/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 107 | Tải về : 66 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                        Đồng Xoài, ngày 28  tháng 09  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 40
 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 02/10/2017):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 03/10): 
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9/2017. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC); Đ/c Đặng Thị Oanh (CV VP) đi học lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. (đến hết tuần)
THỨ TƯ (ngày 04/10):
Sáng:- 08 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN) làm việc với phòng Giáo dục huyện Bù Gia Mập theo Kế hoạch của Đoàn 746 về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Địa điểm: tại Phòng Giáo dục huyện Bù Gia Mập
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP TDCT CCQNC) làm việc với Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh. Nội Dung: Nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội 09 tháng đầu năm. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN) làm việc với Thanh tra huyện Bù Gia Mập theo Kế hoạch của Đoàn 746 về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Địa điểm: tại Thanh tra huyện Bù Gia Mập.
THỨ NĂM (ngày 05/10):
Sáng:- 08 giờ 00: Họp Tổ rà soát 728. Thành phần: Theo Quyết định 728 –QĐ/TU ngày 18/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo. Địa điểm: Tại Ban Tiếp công dân của thị xã Đồng Xoài.
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC) dự Hội nghị sơ kết giao ban Quý II năm 2017, về thực hiện Quy chế số 01-QCPHLN/CA-VKSND-TAND ngày 01/4/2013 của Cơ quan Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh. Địa điểm: Hội trường VKSND tỉnh.
-14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU (ngày 06/10): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
-08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước
 
 
                                                                      T/L TRƯỞNG BAN
                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                  
 
                                                                               (Đã ký)
 
                                                                         Bùi Thị Điệp