07:53 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 43/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 43

Ngày ban hành 21/10/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 191 | Tải về : 115 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                       
                 *                                       Đồng Xoài, ngày 20  tháng 10  năm 2016
                  
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 43 (từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2016)
 
 
THỨ HAI (ngày 24/10):
Sáng: - 08 giờ 00 đến 09 giờ 00:  Họp cơ quan. Thành phần: Toàn thể CBCCNV. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
-  09 giờ 00 đến 10 giờ 00: Các trưởng phòng; Đ/c Trần Thị Hồng Lê (PCVP) báo cáo Lãnh đạo Ban nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 10 giờ 00 đến 11 giờ 00: Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN) báo cáo Lãnh đạo Ban dự thảo Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (CV VP) đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính ( Đến hết tuần)
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Trường Sơn (TUV, Phó trưởng Ban TT); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Bùi Thị Điệp (CVP); Đ/c Đặng Thị oanh (Văn thư) làm việc với Đoàn kiểm tra của Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình ứng dụng CNTT và công tác Văn thư, Lưu trữ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 25/10):
- 08 giờ 00:  Lãnh đạo Ban; các Trưởng, Phó phòng làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương.( Theo Công văn số 638-CV/BNCTW ngày 06/9/2016 của Ban Nội chính Trung ương). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ TƯ (ngày 26/10): 
- 08 giờ 00:  Lãnh đạo Ban; các Trưởng, Phó phòng đi nắm tình hình công tác nội chính và PCTN cùng Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương. Địa điểm: Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu.
THỨ NĂM (ngày 27/10):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCTCCQNC) dự họp liên ngành tố tụng. Địa điểm: tại TAND tỉnh.
- 08 giờ 00: Họp thông qua dự thảo báo cáo Đoàn kiểm tra 306. Thành phần: Đ/c Lê Trường Sơn (TUV, Phó trưởng Ban TT-  Phó Trưởng đoàn) và  các đồng chí theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 24/6/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước. Địa điểm: Huyện ủy Lộc Ninh.
 Chiều: - 14 giờ 00: Phòng TDCT PCTN tiếp công dân. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ SÁU (ngày 28/10):
- 08 giờ 00: Họp thông qua dự thảo báo cáo Đoàn kiểm tra 306. Thành phần: Theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 24/6/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước. Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú
 
 
                                                                  T/L TRƯỞNG BAN
                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                             (Đã ký)
                                                                        Bùi Thị Điệp